งาน True Corporation Public Company Limited 485 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32017
Engineer ICT Expert at True Sphere

Job Propose

 ให้คำปรึกษา และ สร้างข้อเสนอ (Create Proposition ) ในด้าน ICT Business Solution และนำเสนอ Solution Demonstation ให้กับลูกค้า True Business ที่เข้าติดต่อหรือมาขอรับบริการ ที่ True Sphere รวมไปถึง ให้การสนับสนุน AE ในการดูแลลูกค้าของ AE ที่เข้ามาใช้บริการ

 Responsibility

 •  ให้คำปรึกษา และ ออกแบบการนำ Convergence เทคโนโลยี่ต่างๆ ของ True และ CP Group รวมทั้ง นำเสนอ Proposition เพื่อให้ตรงกับ Requirement ความต้องการของลูกค้าธุรกิจ
 • Demonstration Business/IOT solution ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในสินค้า และบริการ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอเพื่อปิดการขายได้อย่างสำเร็จ
 • Sale Lead ประสานงานร่วมกับ AE ของ Segment ในการดูแลและส่งเรื่องของลูกค้าให้แก่ AE ตามช่องทางอย่างเหมาะสม พร้อมติดตาม ดูแล ลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างสมบูรณ์
 • จัดทำ Report รายงานยอดขาย และ วิเคราะห์ Trend ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาที่ True Sphere เพื่อนำเสนอให้แก่หน่วยงานนำไปใช้ประกอบการวางแผนหรือการ design business solution & IOT ได้ตรงตามความต้องการ

   Job Qualification

 • Bachelor's degree  in Computer Science,Information Technology,Computer Engineering ,ICT/Digital Technology , Engineering หรือใกล้เคียง หรือจบการศึกษา Master Degree in MIM/ MBA/Technology Management หรือใกล้เคียง ( optional) or related fields.
 • - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

  - มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารที่ดี

  - มีความสามารถในการประสานงานที่ดี

  - มีความเป็นผู้นํา สามารวางแผนและตัดสินใจเฉพาะหน้าได้

  - มีความใฝ่รู้ในการศึกษาและค้นหาเทคโนโลยี่ใหม่เสมอ

Work Experience

 • Have Experience 0-5 Year in Presale/ICT/Business Consultant in Telecommunication or Business Consultant Field
 • Good English Language skill,Good attitude & service mind

 

Interested persons should apply in person with a resume, transcript and a recent photo to the Human Resources at True Tower, Monday to Friday, between 9.00 am 4.00 pm; or apply via APPLY NOW:

Human Resources
TRUE Corporation Public Company Limited
18 True Tower, Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310

 


รายละเอียดงาน:

True Corporation Public Company Limited
Claim you company

True Corporation Plc is Thailand’s convergence lifestyle leader, offering an unrivalled selection of integrated communications services and solutions. These include TrueMove, Thailand’s third-largest mobile provider and our largest business by subscriber numbers and revenue; TrueOnline, the country’s largest Broadband and dial-up Internet provider and the largest fixed-line phone operator in the Bangkok Metropolitan Area (BMA); and TrueVisions, the only nationwide pay-TV company. Two other important parts of our business are TrueMoney, which offers e-commerce services, and TrueLife, which provides digital content across the Group and also includes the chain of True Coffee shops. together we can make it true