งาน ใน ชุมพร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 กันยายน 2563
รหัสงาน: CP-228
Assistant Maintenance Manager
Our client is a leading producer for various kinds of palm oil and palm oil products. They are currently looking for an Assistant Maintenance Manager to join their team.

หน้าที่รับผิดชอบ
  • บริหารจัดการเครื่องจักร และ ทีมงาน
  • วางแผนซ่อมบำรุงและควบคุมดูแลเครื่องจักร รวมถึง อะไหล่ต่าง ๆ
  • Handling Preventive and Corrective Maintenance.
  • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
  • ปรับปรุงและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ:
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรม 
  • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานและระบบต่าง ๆ ในสายการผลิต
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงงานชุมพรได้

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที