งาน โฆษณา สื่อ 433 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6757
Influencer Marketing Specialist (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี) 30 - 40 K

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ค้นหา Influencer ใหม่ๆ โดยสามารถ Identify และสื่อสารกับ Influencers ในช่องทาง social media ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ของสินค้า
 • สามารถสื่อสารคอนเซป และจุดขายของสินค้าให้กับ Influencers ได้เป็นอย่างดี (มีความรู้ความเข้าใจสินค้าในเชิงกลยุทธ์การตลาด)
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับ Influencers
 • บริหารจัดการ Campaign หรือโปรเจคต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ตาม Timeline ที่กำหนด

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานติดต่อประสานงานกับ Influencer / งานด้าน PR ประชาสัมพันธ์
 • มีใจรักงานตลาดดิจิตอล
 • เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน:

SAND-M GLOBAL CO., LTD.
 URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนโบราณ ยาสมุนไพร และอาหารเสริม มานานกว่า 10 ปี กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที