งาน โฆษณา สื่อ 562 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-165501
Editorial Staff (Chinese, English)/เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

Responsibility:

 • Choose interesting novels to translate.
 • Proofread and edit final translations and ensure absolute accuracy with the original language.
 • Prepare translated files and upload to the website.
 • Liaise as necessary with others involved.
 • Other tasks as assigned.

Qualification:

 • Male/female, 21-35 years old
 • Higher or Bachelor’s degree in Language Arts, Liberal Arts, Humanities or any related field.
 • Mastery of Mandarin Chinese - HSK4 or higher - is required.
 • Mastery of English - TOEIC 600 Score or higher - is required.
 • Ability to use precise and figurative diction which is faithful to the original and bears clear meaning.
 • Great passion for writing and reading, and exceptional ability to provide narrative writing and vividly convey its meaning.
 • Comprehensive knowledge of Social Media.
 • Interests in fiction books, movies, and series are a plus.
 • Detail-oriented, creative, able to think outside of the box, and willing to learn new things.
 • Driven to complete required tasks before or at a designated time.

Benefit package:

 • Free Lunch and Soft-drink.
 • Flexible working hours.(7.30 hour/workday)
 • Uniform
 • Diligent Allowance
 • 10-15 days Vacation Leave
 • Medical Allowance, Life and accident Insurance, Health Screen Program
 • Provident Fund
 • Training and Development Program 
 • Company Trip
 • Bonus 

Interested candidates are welcome to apply directly at the company or apply by e-mail / via mail along with your resume, expected salary, current salary, notice period, a recent colored photograph, certification of academic records or transcript and send all related documents by click "APPLY NOW"

Human Resource Department

Ookbee U Co., Ltd. 

1101/ 207 – 209 Noble Cube Village, Between Soi24& Soi26 Pattanakarn Road,  Pattanakarn, Bangkok 10250,Thailand,  Tel : 02-187-2666, Mobile Phone: 061-397-1664

Website: www.ookbeecomics.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Ookbee U Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที