งาน โฆษณา สื่อ 262 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
25 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248962
Creative Marketing Team Head ( Music Business )

หน้าที่:

 • คิดสร้างสรรค์ ออกแบบแคมเปญการตลาดรูปแบบต่างๆ หรือ วางแผนกลยุทธ์โฆษณาให้กับลูกค้าตามวัตถุประสงค์ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบ Online/ Offline / On-ground ตามงบประมาณที่ได้รับ
 • คิด Concept คิดรูปแบบ Content ต่างๆ เช่น TVC / Music Content / Theme Song / Roadshow เป็นต้น
 • บริหารโปรเจคให้เป็นไปตามที่กำหนด

 

คุณสมบัติ:

 • อายุ 30-40 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้าน Creative / Strategic Planner หรือ ที่เกี่ยวข้อง 8 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันกระแส และสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภค
 • รักการฟังเพลง ดูคอนเสิร์ต และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
 • มีทักษะในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้ ( กรณีมี Event )
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน adverting agency, marketing agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลงบประมาณ / มีภาวะความเป็นผู้นำ และบริหารทีมงานได้ดี
 • กรุณาแนบ Portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมมาได้ที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ชั้น 39 
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-669-8090

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

GMM Grammy Public Company Limited
http://www.gmmgrammy.com/en/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที