งาน การผลิต 994 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: CH-11996
Materials Planning & SCM Manager

Responsibilities:

 • Working closely with the manufacturing operation team at the plant to ensure materials coming on time with cost effectiveness for manufacturing process with proper inventory and no materials shortage.
 • Responsible for managing direct and indirect materials arrive the company right on time and right quantity at the lowest cost.
 • Responsible for managing customer demand analysis and identify potential finished products delivery problems.
 • Manage customs formality and under BOI promotion at the right procedure for maximum utilization of duty exception.
 • In charge of performance evaluation on suppliers and services, develop the corrective action plan, then service quality shall be continuously improved.
 • Manage, develop and analyze transportation mode and packaging to meet cost target and MEQ standard.
 • Verify correct information received concerning export & import policy, regulation and operation procedure. then communicate within the company and suppliers through procedure changes and orientation if necessary.
 • Verify correct information received after cycle count and approved inventory adjustment if exceeding tolerance level. Verify and develop SCM plan and strategic to reach specify target lead time and cost every fiscal year.
 • Verify and develop Inventory turns, Total inbound freight, Supplier reject, Supplier delivery to achieve target. To ensure that demand from the customer is correct and feedback for any error information appeared at company with customer demand change review.
 • Conduct any contingency plan to support communication and replacement of product which customer’s required.
 • Performs other duties as assigned by Plant Manager and Operation Director to ensure that achieving continually exceed our customer’s increasing expectations.
 • Ensure that all activities accordance with Environmental legal & requirements.
 • Follow all Health & Safety and Environmental requirements that are defined on work instructions or communicated in training
 • Participation in the HSE involvement in management of change process, attendance in HSE related team meetings.

Skills / Requirement:

 • Thai, male, female mid 30’s – mid 40’s years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering or any other related field or Business Administration or etc.
 • Minimum 6-8 years working experience in Materials Management, Materials Planning, SCM or any other relevant fields with at least 2 years in supervisory level preferably within multinational automotive manufacturing environment.
 • Good command of English both of speaking and writing.
 • Proficiency in IT equipment operating (MS Office), MRP system (SAP, QAD, MFG Pro or etc.).
 • Knowledgeable of fundamental manufacturing, material, logistics knowledge and supply chain management including tools knowledge such as (EDI, MRP, WMS, MFG, HFM).
 • Automotive Manufacturing experience with project management skill as well as customer (OEM) knowledge
 • Possesses financial planning understanding with strong interpersonal, communication, leadership, problem solving and people skills.

Working Location:       Pinthong Industrial Estate, Chonburi   

Interested Candidates please click APPLY NOW and attach your updated profile in Word file together with your recent photo, current and expected salary


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Adient & Summit Corporation Co., Ltd.
  บริษัท   แอเดียนท์แอนด์   ซัมมิทคอร์ปอเรชั่น   จำกัด   เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่างไทย - อเมริกัน ผู้ผลิตเบาะรถยนต์รายใหญ่ซึ่งมีสาขาทั่วโลก กำลังขยายงานและเปิดสายการผลิตใหม่ในส่วนของเบาะและแผงประตูรถยนต์ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯเพื่อรองรับงานระบบข้อมูลวัตถุดิบ ดังนี้  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที