งาน การผลิต 1,043 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 December 2018
รหัสงาน: CH-1575
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ประกาศ

                บริษัท โทโย ชิคิไซ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตสิ่งพิมพ์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( B. O. I. ) กำลังขยายกิจการ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ :-

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต     1  ตำแหน่ง          

-   รับผิดชอบงานวางแผนการผลิต

-   ติดต่อประสานงานกับ ฝ่ายขาย เพื่อจัดทำข้อมูลวางแผนการผลิต

-   ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการวางแผนการผลิตทุกสายการผลิต

-   ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์สำหรับแพ็คกิ้งหรือวัสดุเพื่อการหีบห่อต่าง ๆ

   ให้เพียงพอต่อการผลิต

-   ประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง เพื่อวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนด

-   คำนวณต้นทุนการทำงานล่วงเวลาสำหรับการผลิตกรณีเร่งด่วน

-   ติดตามดูผลการวางแผนผลิต เป็นไปตามแผนการผลิตหรือไม่

-   จัดทำแผนการผลิตล่วงหน้า

-   ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานแผนกผลิต เพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานที่บ้านบึง ชลบุรี    

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชายหรือเพศหญิง

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในสายงานด้านการวางแผนการผลิต

-มีความสามารถในการประมาณการ , วางแผนการผลิตได้ดี

- มีความรู้เกี่ยวกับ 5 ส   ISO9001/ISO14001 และระบบอื่นๆ...

-มนุษยสัมพันธ์ดี , ประสานงานดี , มีความละเอียดรอบคอบสูง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
 • สถานที่ทำงาน:
  ชลบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Toyo Shikisai (Thailand) Co., Ltd.
( No Description )