งาน ขนส่ง 1,023 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-98471
Export / Import / Logistic / Domestic Sales Officer / Manager/เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการ : ส่งออก / นำเข้า / ขนส่ง / ฝ่ายขายในประเทศ
 • Handling Export / Import / Logistic / Domestic Sales matters.
 • จัดการงาน ส่งออก นำเข้า ขนส่ง และงานขายในประเทศ
 • Contacting domestic customers to promote sales & product development.
 • ติดต่อลูกค้าในประเทศเพื่อส่งเสริมการขายและพัฒนาสินค้า
 • Coordinating with suppliers, carriers/co-loaders, customers, subcontractors, oversea offices to arrange delivery schedule as per customers' requests.
 • ประสานงานกับซัพพลายเออร์ สายเรือ/บริษัทรถขนส่ง ลูกค้า สาขาในต่างประเทศ เพื่อจัดการส่งมอบสินค้าตามกำหนดการของลูกค้า
 • Coordinating and monitoring orders to ensure timely delivery.
 • ประสานงานและตรวจสอบคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบตรงเวลา
 • Generating and delivering required shipping documents to authorities and customers. 
 • จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารชิปปิ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องและลูกค้า
 • Recording Shipment details and generating shipment reports for management.
 • บันทึกการส่งสินค้าและสร้างรายงานการส่งสินค้าเพื่อการบริหารจัดการ
 • Managing the sample delivery for customers' evaluation .
 • จัดการการส่งตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าประเมิน
 • Evaluating various costs among logistic companies (forwarders and liners).
 • ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างบริษัทขนส่ง (ฟอร์เวิร์ดเดอร์และสายเรือ)
 • Discovering customer's concern and resolving shipping discrepancies by coordinate with all concern parties.
 • แก้ไขความคลาดเคลื่อนของการจัดส่งโดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

บริษัท ริกเก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที