งาน บริการเฉพาะทาง 764 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-180645
Consultant - Accounting system, Strategy & Business Design

Our Digital Consulting practice is to helps businesses to work smarter and grow faster. We partner with our clients to build effective organisations, innovate and grow, reduce costs, manage risk and regulation and leverage talent. Our aim is to support businesses in designing, managing and executing lasting beneficial change.

Responsibilities 

 • Working with Partners, Managers, and clients to develop hypotheses and work plans that address project objectives.
 • Managing data collection and analysis.
 • Developing insights from the analytical process and integrating the module's findings into the broader project work.
 • Communicating analysis and recommendations in both written and oral communication with internal and client leadership.
 • Building the relationship between Monitor Deloitte and the client's project team.
 • Providing professional development opportunities and feedback for Consultants

 

Qualifications :

 • BS / BA degree in Accounting, Computer Science, Business Management or a related field; M.B.A. preferred
 • Demonstrated proficiency with MS Project and other MS Office products (Word, Excel, PowerPoint, Visio)
 • Results-driven and execution-oriented personality
 • Knowledge of PMI, Agile or SCRUM best practices and/or certification is a plus
 • Prior experience working in a growing, fast-paced organization with a dynamic environment

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที