งาน บริการเฉพาะทาง 508 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205520
Sales Incentive and KPIs Manager

Responsibilities :

 • Design monthly, quarterly, special sales incentive scheme, entertainment budget and payment condition including revise aforementioned accordingly with dynamic business strategy.
 • Analyze and present sales incentive expenses in monthly meeting with executive along with give a suggestion to improve more efficient.
 • Forecast incentive with excel or financial model as assign from boss.
 • Train all incentive scheme to sales and update learning kits such as presentation, 1 page pare, online test etc.
 • Develop subordinate meeting the competence as required with their position and succeed.
 • Answer incentive issue when receive asking.

Qualification :

 • Male or Female, age 32 years old or above
 • Bachelor degree or higher in Business Administration, Finance, Statistic or related field
 • At least 5 years experience in sales incentive design and calculation, data validation, expenses forecasting and budget management / analysis
 • Minimum 2 years experience in subordinate management as team leader
 • Good knowledge in motivation theory and sales incentive design
 • Require good logical thinking, accurate calculation skill, circumspect, flexible, self-confidence, interpersonal skill, well communication and presentation skill, can do attitude and work dedication
 • Be able to work under pressure with tight timeline and dynamic environment

Ngern Tid Lor Co., Ltd. 

428 Ari Hills 9th - 15th Floor. Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

Recruitment Department 0-2792-1888 ext. 5028


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Ngern Tid Lor Company Limited
https://www.ngerntidlor.com/
Ngern Tid Lor Company Limited a subsidiary of Bank of Ayudhaya, is a leading provider of hire purchase and secured auto loans. The company is operated under the brand name “Ngern Tid Lor,” With over 760 branches located across 74 provinces in Thailand, NTL is rapidly expanding its business and is seeking qualified persons to join our head office to support this growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที