งาน บริการเฉพาะทาง 457 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-247482
Market Research and Intelligence Manager (FMCG) 150-180K /Consumer insight

Position:                             Market Research and Intelligence Manager   
                                               (FMCG)

Benefits:                             THB 150K-180K

Based:                                  Bangkok

Contact Recruiter:          Kasemsak 086-378-4251 

                                               (Kasemsak(ast)mriww.co.th)

Responsibilities:

 • Determine the operational plan and budget of functions/units under control including development and integration of Market Innovation and Data Insight operational works in line with company directions, goals, policies, and strategies.
 • Manage market feasibility study and market survey related activities for new product development and product modification to gain consumer feedback and identify the   potential of new product development.
 • Manage the development of space management guideline for all product categories and monitor the deployment to ensure product visibility and space optimization.
 • Correctly identify the data source to analyze for resolving business question and problem statements.
 • Provide regular updates and performance reviews of special sales projects. 

Qualification:

 • Thai nationality only, 30 – 40 years
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Engineering, Business, Economics or any fields
 • 8-10 years of experience in data analysis in FMCG business
 • Have experience in using Nielsen/Dunnhumby/EYC is plus.
 • Proficient in Microsoft Excel and PowerPoint
 • Have ability to work with data visualize tools such as Tableau or Microsoft BI is advantage
 • Good knowledge of the English language is mandatory (written and verbal)

 

Attractive salary and generous fringe benefits will be offered to the successful candidates.

Interested candidates please send your application letter with resume, current and expected salary with Contact details and refer the position as R&D Director to kasemsak(@)mriww.co.th

If you believe that you are the right one, Please send your resume and Call Kasemsak  or call 086-378-4251

 


รายละเอียดงาน:

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
http://mrinetwork.com/mrithailand/
For over fifty years, we have been a world leader in the field of executive search, and have provided high-caliber candidates to literally thousands of companies. We have International reach which is unparalleled in our industry. MRINetwork has been operating for 12 years in Thailand. As a client we find the best quality candidates quickly and as a candidate our recruiters will assist you in any way they can in your career transition. For more information, please call 66 (0) 2651 9889  [email protected]

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที