งาน บริการเฉพาะทาง 1,000 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65928
Enterprise Data Analytics Strategist

Role and responsibilities

 • Formulate strategies and identify key success factors for building capabilities in Business Data Analytics for the company, as well as performing plan execution to reach success
 • Analyze and categorize data required in supporting Business Data Analytics usage
 • Coordinate with related departments in order to collect required data
 • Be the center of creating and managing Business Data Analytics knowledge from both internal and external sources

Desired Qualifications

 • Bachelor's or Master's degree in Strategic Management, Business, Engineering
 • At least 2 year experiences in strategic planning, business or product development
 • Have ability to formulate and execute strategies
 • Able to perform gap analysis and to analyze key factors to be successful
 • Possess conceptual thinking
 • Data-driven mindset and have understanding in Business Data Analytics usage
 • Good presentation and communication skills

Location: KASIKORNBANK, Rat Burana Head Office 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road,
Rat Burana, Rat Burana,
Bangkok


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
https://kasikornbank.com/th/personal
 Your Possibilities Begin at KBank   Customer Centricity  |  Organization-wide Teamwork  |  Professionalism  |  Innovation   KBank   has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfare can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที