งาน บริการเฉพาะทาง 1,064 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-165267
Senior Business Analyst

 How we work: 

 • Encourage self-learning and self-management.
 • No micro management.
 • Tell us what you'd like and how you want to challenge yourself.
 • Explore new experience abroad

Benefits:

 • เวลาทำงาน Flexible Working Hour
 • เงินโบนัสประจำปี อย่างน้อย 1 เดือน
 • Provident fund
 • เงินโบนัสตามผลงานของพนักงาน (เพิ่มเติมจาก 1 เดือนในข้อ 2)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ โดย AIA (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลากิจ 15 วัน ต่อปี (พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้หลังจากผ่านการฝึกงาน) ทั้งนี้หา
 • ทำงานยังไม่ครบ 1 ปี จะคำนวณสัดส่วนตามระยะเวลาทำงานจริง
 • ลาวันเกิด 1 วัน
 • ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าของบริษัท โดยคำนวณตามระเบียบของบริษัท
 • Company Trip ปีละ 2 ครั้ง ในประเทศ 1 ครั้งและต่างประเทศอีก 1 ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการสอบใบประกาศนียบัตรตามที่บริษัทกำหนด
 • มีปาร์ตี้แทบจะทุกอาทิตย์ มีเบียร์, ไวน์, เหล้า อร่อยๆ ให้ดื่มเรื่อยๆ

Responsibilities:

Business Analyst is responsible for presenting software offerings and architecture in the best light to prospects and customers, to evoke confidence in company's technology infrastructure, and removing all technical objections in the sales cycle. To accomplish this, the Business Analyst must have a strong desire to leverage their technical and/or sales skills, including the ability to solicit business requirements, develop a technical sales strategy, configure and effectively demonstrate the solutions that address these requirements and provide business value.

 • Understand customer goals and challenges and establish company's solution as the best solution available.
 • Build and present customized demonstrations.
 • Present technology infrastructure, including demonstrating deep familiarity with hardware, software, networking and security.
 • Participate in all product, sales, and process training and certification to acquire and maintain the knowledge necessary to be effective.
 • Attain quarterly and annual sales objectives assigned by management.
 • Respond effectively to RFI's and RFP's.

Required Skills:

 • B.S. Computer Science, Software Engineering, MIS, MBA, or equivalent work experience.
 • 5+ years of relevant experience in software development or system implementation is a plus.
 • Ability to work as part of a team to solve business and technical problems in varied political environments.
 • Demonstrate initiative and self motivation, to deliver high quality work, meeting all deadlines for both internal and external customers.
 • Solid verbal, written, presentation and interpersonal communication skills.
 • Good presentation and communication skills
 • Software developer/Software engineer background is a plus
 • Basic understanding of CRM solution, marketing solution, Salesforce is a plus.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

M Intelligence Co., Ltd.
M Intelligence, Marketing technology advisory company based in Thailand, be customer partner in order to help them drive revenue growth by delivering the best experience to their end customer. With our commitment, we provide end to end solution starting from strategic planning, Customer experience journey design, Implementation and Managed service. We aim to be leading marketing technology advisory company in the South East Asia.   Now! We are expanding our family. You will be coming to our warm family with the motto ‘Grow together’ like what we promise to our customer.    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที