งาน จัดซื้อ 1,264 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-99036
Purchasing Engineer/วิศวกรจัดซื้อ

 

ลักษณะงาน

 • ดูแลควบคุม วางแผนการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างหรืออื่นๆ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ และเปรียบเที่ยบราคา
 • จัดซื้อให้เป็นตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
 • วางแผนจัดซื้อ ล่วงหน้า 15 – 30 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์ วัสดุที่เปลี่ยนแปลง
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือกรณี คนในครอบครับเสียชีวิต
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท

 

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

อาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตึกTower A ชั้น 17 ห้อง OF 21702 OF 21703

ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์

 

 

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางกอกน้อย, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Amorn Electronic Center Spare Part Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที