งาน จัดซื้อ 1,270 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65520
Purchasing Officer/ฝ่ายจัดซื้อ

 

ลักษณะงาน

 

- สั่งซื้อสินค้าตามที่ผู้ใช้งานขอซื้อและได้รับการอนุมัติขอซื้อจากเจ้านาย
- ติดต่อร้านค้า เพื่อขอราคาสินค้า
- ทำการเปรียบเทียบราคา และจัดทำ Po เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อ
- หลังจาก Po .ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่ง Po.ให้ Vender / ร้านค้า
- ติดตามการส่งมอบให้เข้าตามวัน- เวลาที่ผู้ขอซื้อต้องการ
- ทำงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับจัดซื้อ

คุณสมบัติ

- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถประสานงานติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

- มีประสบการณงานด้านซุปเปอร์มาเก็ตจะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Club No Sugar Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที