งาน จัดซื้อ 448 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-191664
Sourcing & Distributorship Manager

Responsibilities

 • Expanding new business opportunities including new and existing products, services, client segments and markets.
 • Leading and support product development group in sourcing, dealing, engineering product specialist and operation process to achieve year plan growth targets. 
 • Collaborative and partners with cross-functional teams to lead initiatives product service and process
 • Identifies marketing opportunities and customer need by analyzing and defining the total market, market share and competitor.
 • Ensure the timely and successful delivery of our solutions according to customer needs and objectives.

 

Qualification 

 • Bachelor's Degree or higher in Business Administration or other relevant field.
 • At least 2 years of experience in sourcing, purchasing.
 • Strong leadership and coaching skills.
 • Good problem resolution and presentation skills.
 • Strong knowledge of negotiation techniques.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

National Healthcare Systems Co., Ltd.
  Join one of the biggest networking healthcare business in Thailand   N Health - Healthcare Service Solutions.   National Healthcare Systems Company Limited (N Health) is a proud member of the Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)- a Bangkok-based multinational group of companies whose core businesses are in hospital and healthcare interests in the Asia Pacific region. N Health is ASEAN’s leading provider of laboratory services with over 1,700 employees across the ASEAN economies. It also offers a wide range of high quality ancillary healthcare services.    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที