งาน ใน สระบุรี 43 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: SAR-2007
Packing Operator (Saraburi Plant)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

-      ควบคุมกระบวนการบรรจุและการเรียงปูนบน Pallet ประจำกะ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

-      ควบคุมการเดินเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและการเรียงปูนบน Pallet ประจำกะ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

-      ออกแบบถุงร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการผลิตปูนชนิดใหม่ พร้อมทั้งทดสอบการบรรจุ เพื่อให้ได้ชนิดและขนาดของถุงที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุปูนแต่ละชนิด

-      ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับเหมาประจำกะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัท

-      ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักรสำหรับวิเคราะห์งานและมีส่วนร่วมในการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพและเดินได้อย่างต่อเนื่อง

-      ติดต่อประสานงานกับ Shift Patrol Unit Head, Panel Operator, Quality Control, Maintenance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนการผลิตประจำกะ สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-         รายงานผลการปฏิบัติงานประจำกะให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ

คุณสมบัติ

- ใบประกอบวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้กระบวนการผลิตปูน และบำรุงรักษาเครื่องจักร

- มีความรู้ความชำนาญการควบคุมเครื่องบรรจุปูนถุงและเครื่องจัดวางปูนบน Pallet

- รู้และเข้าใจเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ต่างๆ ได้ เช่น Word, Excel, Power Point และอื่นๆ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
 • สถานที่ทำงาน:
  สระบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Siam City Cement Public Company Limited
https://www.siamcitycement.com/th/home
Siam City Cement Public Company Limited is one of the leading cement manufacturers in Thailand, established in 1969 with a clear focus to be an innovative supplier of cement and concrete products and solutions. Since the foundation for over 50 years, Siam City Cement PCL., has placed great value on commitment to corporate vision in continuing to build on our long heritage of shared loyalty, creating trusting relationships with our business partners, our people and our community. As of today, Siam City Cement PCL., through our subsidiaries, Siam City Concrete Co., Ltd., Conwood Co., Ltd. INSEE Superblock Co., Ltd., INSEE Ecocycle Co., Ltd., Siam City Power Co., Ltd., and INSEE Digital Co., Ltd., is engaged in cement-based building materials, wood replacement products, light-weight concrete blocks, environmental caring solutions, power generation from the cement production process, and information technology services. To strengthen our business and promote steady growth, we have partnered with Globe Cement Company Limited; the cement manufacturer/ distributor under Globe brand. The company has also expanded the business to Bangladesh under the name of Siam City Cement (Bangladesh) Limited. This expansion commemorates a great opportunity to strengthen our operational excellence and gain competitive advantages to be regional cement industrial leader. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities as well as competitive compensation and benefits for our employees. We value personal individual ability and working as a team.  We treat each other the way we want to be treated and we believe that people work best when there is a foundation of trust. To continue striving to deliver excellence, we need people whose outstanding performance will make it possible. 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที