งาน ใน สระบุรี 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 กันยายน 2563
รหัสงาน: SAR-1950
QA MANAGER/ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

Roles & Responsibility

1.Responsible to the General Manager to execute control and assurance of product’s quality.

2.Responsible to manage quality assurance teams for the promotion and verification of product’s quality.

3.Responsible to planning & organization of activities to control and assure the realization of quality products to the customer’s expectation.

4.Co-ordinate and synchronizes activities among other departments to ensure common objectives are met.

5.Responsible to the cleanliness management of the product in relation to customer requirement and other requirement are concerned.

6.Responsible to do continuous monitoring on product cleanliness performance and suggestion for process improvement.

7.Responsible to ensure materials used to produce product in line with customer requirement.

Qualification

1.Bachelor or master degree.

2.At least 7 years of experiences in HDD manufacturing with strong background in Quality Assurance preferable in base plate process/products.

3.Good command in English and Thai with present personality. / High level of computer literacy.

4.Ability to manage the quality control system as well. / Have knowledge in SPC, GR&R, FMEA

5.Capable to communicate complex situation to non-technical people and coordination with customers as well.

6.Quick response and focus on problem area. /  Strong Leadership.


รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
    งานเต็มเวลา
  • สถานที่ทำงาน:
    สระบุรี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
    สามารถต่อรองได้

JCY HDD Technology Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที