งาน ใน นครสวรรค์ 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มกราคม 2563
รหัสงาน: NS-237
เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C นครสวรรค์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในด้านเภสัชศาสตร์
 • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ไม่จำกัดอายุ

ลักษณะงาน

 • ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงของยา วิตามิน อาหารเสริมพร้อมทั้งการบริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งมีปฏิสัมพันธ์การบริการที่ดีกับลูกค้าทุกคน และบริหารจัดการให้แน่ใจว่ามีคลังสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการบริการลูกค้า
 • ควบคุมสินค้าคงคลังที่ร้านให้ถูกต้อง และลดปริมาณสินค้าหมดอายุหรือสินค้าเสียหาย/สูญหาย โดยใช้ระบบ FEFO มาดำเนินการจัดการสินค้าใกล้หมดอายุอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งรายงานผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการเสียหายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของบริษัท
 • พัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการบันทึกตามกิจกรรม CPE, พร้อมทั้งให้การฝึกฝนทักษะต่างๆ การฝึกอบรมความรู้แก่ผู้ช่วยเภสัชกร (Health Care Assistant) และพนักงานขายประจำสาขาตามที่บริษัทกำหนด
 • ดำเนินการจัดการร้านให้ตรงตามมาตรฐาน ได้แก่ สภาพบรรยากาศร้านเป็นไปตามมาตราฐาน, การสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเรียงสินค้า การบริหารคลังสินค้า, ความถูกต้องของการตรวจสอบสินค้าขาดคลังสินค้า และระบบการเงินตามที่รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขาตามสายงาน
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคา ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโปรโมชั่น และสามารถดำเนินการสำรวจราคาของร้านคู่แข่งขัน และพร้อมการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทที่กำหนดไว้
 • มีภาวะผู้นำ .มีความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจ รักงานบริการด้านเภสัชชุมชน และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบยาตามกฏหมายที่กำหนด และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆในเชิงลึก อย่างผู้เชี่ยวชาญ

สอบถามเพิ่มเติม

 •  คุณพนัญญา โทร. 081-172-9395
 •  Line ID : purebigc

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถ.ราชดำริห์

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-655-0666 ต่อ 7743


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานนอกเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  นครสวรรค์, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Big C Supercenter Public Co., Ltd.
ahttps://www.bigc.co.th
Big C Supercenter Public Co., Ltd., is one of the leading retailers in Thailand and Southeast Asia.  We have more than 30,000 employees working in our Headquarters Office in Bangkok (Rajdamri) and in Big C stores throughout Thailand.  As a subsidiary of Berli Jucker Public Co., Ltd., we is a true multi-format retailer: we operate hypermarkets (Big C), supermarkets (Big C Market), convenience stores (Mini Big C) and drugstores (PURE). Moreover, our customers can order directly on Big C Shopping Online. www.bigc.co.th Corporate: www.bigc.co.th Facebook: Big C Careers TH
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที