งาน การศึกษา วิชาการ 130 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 มกราคม 2563
รหัสงาน: CH-12876
Head of Student Affairs (Pattaya)/หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ประจำศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ความรับผิดชอบหลัก  (Key Responsibilities)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Activities& Responsibility)

 • งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   
 • งานฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะแนวและสวัสดิการของนักศึกษา            
 • งานกิจกรรมนอกหลักสูตร    
 • ดำเนินการจัดทำแผนปี (Year’s Plan) ให้เป็นไปตามนโยบายด้านรายรับของฝ่ายบริหาร               
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย 
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification)

  วุฒิการศึกษา

  • .  ปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องการศึกษา ด้านประกันคุณภาพ และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                   Master's degree in related fields of study Quality assurance And or related branches 

   คุณสมบัติ

 • อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, ประสบการณ์การทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาไม่ต่ำกว่า 3 - 5 ปี (At least 3 - 5 years of working experience in the field of student affairs at school or university)
 • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการทำงานกับนักศึกษา สามารถมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าว แนะแนวให้กับนักศึกษา
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้นำทั้งในทีมและข้ามสายงาน
 • มีภาวะผู้นำ, ผู้ตาม, มีทักษะในการพูดและเขียนเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได้ดี   
  • หมายเหตุ  สามารถปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี   

  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ, งานสัญญาจ้าง
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาโท
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   3 ปี
  • ประเภทงาน:
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจการศึกษา
  • สถานที่ทำงาน:
   ชลบุรี, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Dusit Thani College
  DUSIT THANI COLLEGE , a private educational institution accredited by the Office for National Education Standards and Quality Assessment, is one of Asia’s leading private hospitality colleges, offering internationally recognised degree programmes as well as non-degree programmes in all aspects of hospitality, culinary arts, and restaurant and tourism management. With its aspiration of prominence as Asia’s premier international educational and training institute, Dusit Thani College sustainably develops and offers high quality education with highly competent graduates who acquire first-rate professional skills, creativity and innovative outlooks.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที