งาน บริหาร 1,484 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-99334
HR Officer / General Administration Officer/พนักงานฝ่ายบุคคล / พนักงานบริหารงานทั่วไป

Job Description

 • งานด้านสรรหาบุคลากร เช่น ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงาน, รับสมัครงาน, ดูแลผู้สมัครงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน 
 • ตรวจสอบเวลาทำงาน ตรวจสอบการบันทึกการลางาน และ จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ควบคุมและดูแลระบบเวลาเข้าทำงานของพนักงาน
 • นำเสนอ แนะนำให้คำปรึกษา ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลบริหาร การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
 • จัดทำรายงานการทำงานและประเมินการทำงาน
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านแผนกทรัพยากรบุคคล

 

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน และเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ เข้าถึงได้ง่าย
 • มีประสบการณ์งานคอมพิวเตอร์

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

EMPORIO CONTROLS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที