งาน บริหาร 268 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248717
QA Manager/Asst.Manager/Supervisor/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

       รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ 

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,ยานยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิค,อุตสาหการ หรือสาขาที่กี่ยวข้อง
  • มัประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการประกันคุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ความรู้ด้านวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตประกอบ ระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติได้
  • มีทักษะการวางแผนงานและภาวะผู้นำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

วันทำงานปกติ : วันจันทร์-วันเสาร์  

เวลาทำงานปกติ :  8.30-17.30 น. 

วันหยุด : วันอาทิตย์  

วันหยุดพิเศษ : วันเสาร์ จำนวน 2 เสาร์ต่อเดือน

สวัสดิการ:  โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ปรับค่าจ้างประจำปี 

สถานที่ปฏิบัติงาน  

บริษัท ท็อปเบส์ท มอเตอร์ เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

อาคารอิทธิพร ชั้น3 เลขที่ 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210 
บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด (โรงงาน)
88/8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 


รายละเอียดงาน:

TOPBEST MOTOR SALES CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที