งาน ใน นนทบุรี 279 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NB-6697
Assitant Purchsing Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผู้ขาย
 • รับผิดชอบการติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองราคา และดำเนินการจัดซื้อกับผู้ขายรายเก่า
 • ควบคุมเอกสารการจัดซื้อ, การเปิด L/C ,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อ
 • วางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำ Target Sheet & Action Plan
 • รักษาและเก็บข้อมูลของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ , สาขาเศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า - ส่งออก อย่างน้อย 5-8 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผน กำหนดทิศทางในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ บุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีใจรักการบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบัวทอง, นนทบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Zhulian (Thailand) Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที