งาน ใน นนทบุรี 219 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: NB-8455
Network Programming Engineer

Job Responsibilities:

 • Design, Implement and Maintenance of NGN (Next Generation Network)//SIP Server (Asterisk)/Call Center System.
 • Troubleshooting of NGN/Call Center and SIP Server
 • Design, Implement and Maintenance of AI (Artificial Intelligence) System 
 • Co-operate with project managers to design and complete new VoIP projects
 • Support related departments or suppliers for equipment testing, trial projects, technical proposal submission or approval
 • New value-added-services design and development

 

Qualifications:

 • Thai Nationality.
 • Bachelor’s Degree of Engineering in Telecommunication/Computer Engineering or related field.
 • At least 1-3 years working experienced in Telecommunication field.
 • Good knowledge in Python and basic libraries for machine learning.
 • Knowledge in Programming Language such as PHP or Java.
 • Good knowledge in Web Service such as SOAP, RESTFUL and JSON
 • Good knowledge in TCP/IP, SIP server (Asterisk or Elastix), NGN (Next Generation Network) and VoIP (Voice over Internet Protocol)
 • Good knowledge in Linux Operating System.
 • Good knowledge in a deep learning framework such as TensorFlow
 • Experience in Cloud service, implementing core infrastructure and networking
 • Good knowledge in telecommunication such as PSTN, Mobile network and IP network
 • Quick learner, looking for new challenges
 • Self-driven problem solving individual taking full ownership.
 • Team player personality
 • Able to manipulate assignment under high pressure and critical deadline
 • Good command in spoken and written English

 

Interested candidates can submit your resume by clicking on "Apply Now" and any inquiries please call at 02-100-3057


รายละเอียดงาน:

Jasmine International Public Company Limited
https://www.jasmine.com/
Jasmine International Public Company engages in investment, as a holding company, through its own subsidiaries only. The investment is mostly in telecom business, information technology systems, and other relevant businesses. The companies in Jasmine Group are as follows: Jasmine International PCL Triple T Broadband PCL In Cloud Co., Ltd JasTel Network Co., Ltd Jasmine Internet Co., Ltd Acumen Co., Ltd Jasmine Telecom Systems PCL Cloud Computing Solutions Co., Ltd Premium Asset Co., Ltd   We are one of the country's leading telecommunications conglomerates. At Jasmine, we create an exceptional place of work. We recognize that our people are critical to our success as an organization. In order to support our growth and expansion in telecommunication system integration service, we would like to invite qualified individuals who seek rewarding careers in a challenging position and environment which encourages learning, innovation, teamwork, and commitment to deliver the best quality service and highest customer satisfaction as in the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที