กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: KR-284
Shift Supervisor / DCS Control / Turbine & Water Plant Operator/หัวหน้ากะ / พนักงานควบคุมการผลิตไฟฟ้า

 Shift Supervisor (หัวหน้ากะ)

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล โดยการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เชื้อเพลิงในกะ - ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพ - ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 14001,9001,18001 - เสนอแนะการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ในกะต่อผู้จัดการโรงงาน    DCS Control (พนักงานควบคุมการผลิตไฟฟ้า)   รายละเอียดงาน   - รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า โดยตรวจสอบความ         พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด การเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ใน         คู่มือการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานความผิดปกติทุก 3 ชั่วโมง
- รายงานเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติจากการบันทึกค่าต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต
- ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต
- ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรที่รับผิดชอบรับผิดชอบ
- จดบันทึก Parameter ของการเดินเครื่องของพื้นที่รับผิดชอบ
- ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000        Turbine & Water Plant Operator   รายละเอียดงาน   - รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า โดยตรวจสอบความ        พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด การเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือ    การปฏิบัติงาน - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานความผิดปกติทุก 3 ชั่วโมง - รายงานเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติจากการบันทึกค่าต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต - ควบคุมพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต - ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรที่รับผิดชอบรับผิดชอบ - จดบันทึก Parameter ของการเดินเครื่องของพื้นที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ไม่ระบุ
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
 • สถานที่ทำงาน:
  กระบี่, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ

Advance Clean Power Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที