กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 มีนาคม 2563
รหัสงาน: LPB-260
Farm Officer (25K/ทำงาน6วัน/ลพบุรี)
 • งาน / Task
  − ทำการไถพรวนดินแปลงวิจัย ให้สม่ำเสมอและร่วนซุยเหมาะการปลูกพืช
  − ทำการใส่ปุ๋ยแปลงวิจัยให้มีความสม่ำเสมอทั้งแปลง
  − ทำการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชในแปลงวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  − ช่วยบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลทุกชนิดที่ใช้ในแปลงวิจัย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดี
  − ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยชีวิอนามัยของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
 • การจัดการทั่วไป / General Administration
  − ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SH & E
  − ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO
  − ดำเนินการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายรายเดือน
  − อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • ประสบการณ์ประมาณ  2-3 ปีในสายงานฟาร์มหรือปลูกพืชไร่
  • เคยคุมคนงานในฟาร์ม
  • สามารถใช้เครื่องจักร หรือ เครื่องยนต์การเกษตรในฟาร์มได้
  • สามารถทำงาน 6 วันได้ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.30
  • มีสวัสดิการต่างๆสำหรับพนักงานและโบนัส

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  2 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  ลพบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.
Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที