งาน ใน ลพบุรี 198 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: LPB-197
ผู้จัดการร้านฝึกหัด - KFC สาขาโซนลพบุรี

ตำแหน่งงานนี้ลงประจำพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนนท์ เบอร์โทรศัพท์094-490-8005

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงาน การบริหารธุรกิจร้านอาหาร ประกอบด้วยงานด้านดูแลลูกค้า, พนักงาน, ยอดขาย และบริหารกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชายและหญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
  • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือผู้จัดการร้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล The QSR of Asia Co., Ltd.

90 อาคาร CW Tower ชั้น 36B ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310


รายละเอียดงาน:

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
About Us Food of Asia Co., Ltd. (FOA) owns and operates a quick service restaurant, a full-service restaurant, and a bakery. The company was founded in 2015 and operates as a subsidiary of Thai Beverage Public Company Limited. In December 2017, The QSR of Asia Company Limited, a subsidiary of FOA, has sealed its deal with YUM Restaurants International (Thailand) Co. Ltd. to acquire 270+ KFC outlets from a total 600 outlets across Thailand. The KFC brand has been the number one quick service restaurant brand in Thailand measured by brand share and number of outlets. KFC has been in Thailand for more than 30 years, with the fastest pace of store growth in the last five years. KFC is a crucial jigsaw piece in ThaiBev's food business, by complementing and strengthening the existing portfolio to achieve stable and sustainable growth. เกี่ยวกับเรา เพื่อร่วมเสริมความแข็งแกร่งด้วยธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับเครื่องดื่ม บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด หรือ  FOA เปิดตัวขึ้นในปี 2558 มุ่งมั่นการบริหารงานในตลาดฟู้ดรีเทล โดยโฟลิโอของ  FOA จะประกอบไปด้วยร้านอาหารที่สามารถตอบโจทย์ทุกระดับราคา และทุกช่วงเวลา ของผู้บริโภค ในปีเดือนธันวาคม 2560 ได้เข้าเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์  KFC ในการมอบสิทธิ์การเป็นแฟรนไชส์ซีรายที่ 3 ให้แก่ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ( QSA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ  Food of Asia ในการเข้าบริหารร้าน  KFC กว่า 2 70 ร้าน จากร้าน  KFC ในประเทศไทยกว่า 600 สาขา ให้บริการธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ( Quick Service Restaurant : QSR) เคเอฟซีเป็นแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อประเมินจากส่วนแบ่งแบรนด์ในตลาดและ จำนวนสาขา ซึ่งเคเอฟซีดำเนินงานในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจ ทั้งในด้านของการ ขยายสาขาและยอดขายอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะช่วยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญส่งให้ไทยเบฟ ขยายสู่ธุรกิจอาหารและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของผู้บริโภคในกลุ่มร้านอาหารบริการด่วนได้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที