งาน อสังหาริมทรัพย์ 216 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146462
Research Analyst

Job Description :

 • Conduct Industry/Country Research and Report & Competitive Intelligence works independently in a collaborative team environment to research, analyze and disseminate vital competitive intelligence and actionable industry intelligence for all strategic business units which including but not limited to Real Estate, Gas, Power, Cement, Beer and Pharmaceuticals.
 • Design and execute report from data available to the organization as well as from secondary research sources including demographics, Macroeconomics, political climate and regulations study.
 • Design, implement and lead research studies with little or no precedent; manages ongoing research projects; and other analysis.
 • Collects primary data and insights through participation in tradeshows, professional forums and other industry events. Focuses on collecting and sharing information from multiple sources for industry trends and competitive intelligence to include understanding of current circumstances of industry.
 • Analyzes and report results to each strategic business unit and management on quarterly basis.
 • Maintenance and enhancement of the quality and coverage of our in-house economic databases
 • Maintain good relationship with all data providers such as investment banks, agencies and consultants
 • Perform other duties as requested by management.

Qualification :

 • Bachelor degree (Masters is highly preferred) in Economics, Business Administration or Finance is required.
 • At least 2-3-year work experience with 1-2-year experience in conducting research or analysis report.
 • Thai resident preferred.
 • Good command in written and spoken English.
 • Strong Excel-based work experience skills and proficiency in PowerPoint and MS Word.
 • Strong analytical, quantitative, qualitative and logical problem solving skills.
 • Strong literacy and numeracy skills.
 • Outstanding communication skills; English proficiency is a must.
 • Outstanding organizational and multi-tasking skills; ability to work independently, and take strong initiative.
 • Be a diligent, hard worker, capable of thriving in an intense, high-energy environment.
 • Close attention to details to ensure accuracy in tasks.

China Resources (Holding) Company Limited.

19th Floor, M. Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. +66 (0) 2 625-1888 # 1894 • Direct Line.  +66 (0) 2 625-1894

Fax +66 (0) 2 654-3999


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

China Resources (Holdings) Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที