งาน อสังหาริมทรัพย์ 852 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-64902
Project Sale Manager/ผู้จัดการด้านการขาย อสังหาริมทรัพย์

JOB DESCRIPTION: 

 • วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง แผนการขาย และวิเคราะห์งานของแผนกขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
 • ความสามารถในการบริหารจัดการการขายให้เป็นไปตามแผนวางไว้
 • สามารถบริหาร และทำงานเป็นทีมและดูแลช่วยเหลือทีมส่งเสริมการขาย
 • รายงานผลการดำเนินงานขายรายสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ติดตาม ประเมิน และคอยให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานขายในทีมอย่างต่อเนื่อง
 • เจรจาต่อรอง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน
 • ควบคุมดูแลคำสั่งซื้อของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง
 • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหาร

 

QUALIFICATION:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 8-10 ปี ในส่วนงานการขาย
 • มีความสามารถด้านการบริหารเวลา และปิดการขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Word/Excel/Power Point ได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี และ เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆ
 • มีความสามารถด้านการฟังและนำไปปฎิบัติได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  8 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ลาดพร้าว, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

SORAPOL ARDECO COMPANY LIMITED
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที