งาน ใน เชียงราย 42 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: CR-370
Production Manager/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
        Responsibilities
 • Follow and enforce all established policies, procedures, and recognized practices
 • Oversee production schedule; assign and oversee all projects
 • Estimate costs and follow budgets accordingly
 • Resolve any issues; handle maintenance work when necessary
 • Meet and exceed all customer service requirements
 • Assist in taking physical inventories in accordance with corporate procedures
 • Coordinate with the maintenance manager on the
 • preventative and emergency maintenance required for operational equipment                                                 Qualifications
 • Bachelor’s degree in Food Science/or related operations experience
 • 5+ years’ experience in a supervisory or management role
 • Demonstrated leadership skills in a manufacturing environment
 • Computer proficiency, including Microsoft Office Suite
 • Excellent verbal and written communication skills                   
 • good command in English                                                        **If you are interesting this job please  click on apply or contact K.Naiyana 094-7827977

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

CHACHA THAI CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที