กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 กันยายน 2563
รหัสงาน: CR-491
ช่างเทคนิคก่อสร้าง 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

หน้าที่

 • ตรวจเยี่ยมไซด์งานลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต และอื่นๆ

สนใจสมัครงาน โทร. 053-733098-9, 098-7473688, 086-4287210


รายละเอียดงาน:

WIANGPHAN THAWEEPHAN CO.,LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที