งาน ใน เชียงราย 64 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 เมษายน 2562
รหัสงาน: CR-337
เภสัชกร หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

ความรับผิดชอบ : -

 • บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมวางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทาง จากผู้บังคับบัญชา และนโยบายของบริษัท
 • บริหารสินค้าคงคลังให้ปฎิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
 • เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทาง ข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • ดูแล และควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ : -
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ด้านคลังยาและเวชภัณฑ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • หากมีความรู้ด้านระบบ SAP พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
สวัสดิการ : -
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต
 • ค่าสนับสนุนชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี พักร้อน
 • วันหยุดพักผ่อนตามประเพณี 13 วัน ต่อปี
 • วันหยุดพักผ่อนพิเศษวันเกิด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Bangkok Airway ราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน BDMS

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการทางธุรกิจทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  เชียงราย, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

National Healthcare Systems Co., Ltd.
  Join one of the biggest networking healthcare business in Thailand   N Health - Healthcare Service Solutions.   National Healthcare Systems Company Limited (N Health) is a proud member of the Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)- a Bangkok-based multinational group of companies whose core businesses are in hospital and healthcare interests in the Asia Pacific region. N Health is ASEAN’s leading provider of laboratory services with over 1,700 employees across the ASEAN economies. It also offers a wide range of high quality ancillary healthcare services.    

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที