งาน ใน นครปฐม 66 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NKP-1409
Sales Manager (Content, Media) /ผู้จัดการฝ่ายขายคอนเท้นต์ / ฝ่ายขายโฆษณา

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • ร่วมกับบังคับบัญชากำหนดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย
 • รับผิดชอบยอดขายและปิดการขายให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • นำเสนอโครงการขายใหม่ๆ และวางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
 • จัดตารางออกเยี่ยมเยียนลูกค้าพร้อมทั้งควบคุมดูแลการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าตามตารางที่กำหนดขึ้น
 • ตรวจสอบการค้นหาลูกค้ารายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่
 • ควบคุมดูแลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวนและให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกคอนเทนต์ และสื่อโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างดี

 Corporate Human Resource Department

 JKN Global Media Public Company Limited

 JKN Gallery Sallaya Building,

 45/14, Moo 1, Songkanong, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73210

 Tel : 02-482-2341-2 Mobile : 06-52329898

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

JKN Global Media Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED!!! Established in 1987, JKN Global Media Co., Ltd is one the leading multimedia Companies in Thailand, providing education end entertainment programs. For the last 25 years, JKN global Media Co., ltd has been the sole regional distributor of international documentaries and movies, owning the rights to distribute BBC programs. Since then, JKN Global media Co., ltd has added National Grographic, History Channel, Discovery Channel and Animal Planet to its portfolio of programs. JKN Global Media Co., ltd offers quality content from Asia, Europe and North America and covers all areas of the media and entertanment business with 9 distinct departments: 1) JKN global Media, 2) JKN Channel. 3)JKN Living, 4)JKN Megatist, 5)JKN Connect, 6)JKN Broadcast, 7)JKN Travel, 8)JKN Energy, 9) JKN Originals
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที