งาน ใน นครปฐม 179 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1087
Sales & Marketing Executive

Sales & Marketing Executive

Job Descriptions:

 • ดูแล รับผิดชอบงานขาย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เสนอราคา รับออร์เดอร์ ประสานงานภายใน จนถึงส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดูแล account ของลูกค้าปัจจุบันเพื่อการเพิ่มยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท
 • พัฒนาเรื่องสินค้า เช่นผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจจิ้ง ฯลฯ และหาสินค้าใหม่ในการเพิ่มลูกค้าและตลาด
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในเรื่องต่างๆ เช่น agency สายการบิน สายเรือ supplier ฯลฯ
 • วางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย ทั้งในรูปแบบการพัฒนาสินค้า, ตลาดและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่
 • เข้าใจระบบการทำงานของบริษัท ประสานงานและจัดการปัญหาได้และเพื่อสามารถต่อยอดในการวางแผนงาน
 • อื่นๆ งานตาม ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • หญิง อายุ 28 – 40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารจัดการธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายสินค้าส่งออกต่างประเทศ หรือเซลล์ภายในประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต ในการทำงานได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 • มีความหยืดหยุ่นในเวลาทำงาน มีความซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน
 • มองหาความก้าวหน้าและงานที่เติบโตในอนาคต
 • มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดขั้นพื้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามตกลง / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานกรุงเทพ/นครปฐม

C.K.K. FOOD LTD., PART.

99/329, Soi Ruammit, Nonsee Road, Chongnonsee,

 Yannawa, Bangkok,   10120

Visit more information at www.freshconnect.in.th


รายละเอียดงาน:

C.K.K. FOOD LTD., PART.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที