งาน ใน นครปฐม 50 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: NKP-1648
Assistant Sales Development Representative Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาการขาย

Responsibilities:
- Developing sales strategies to draw in potential buyers or to solicitnew potential customers.
- Initiating contact with potential customers through cold-calling orresponding to inquiries generated from advertisements.
- Creating relationships with customers to identify their potentialneeds and qualify their interests and viability to drive sales.
- Presenting product information to customers once you haveidentified their needs.
- Moving solid leads through the marketing funnel, connecting themto a salesperson, and arranging in-person meetings, emails, orphone calls.
- Following-up with potential customers who expressed interest butdid not purchase any goods or services.
- Performing regular follow-up calls or emails and facilitatingcommunication with existing customers to ensure their satisfactionand identify new potential needs.
- Collaborating with sales executives to ensure the company's goalsand targets are met.

Requirements:

- A Bachelor's degree in Sales, Marketing, Business, or related field.
- Successful completion of coursework in sales techniques,marketing, and communication may be advantageous.
- Strong communication, interpersonal, teamworking, and customerservice skills.
- Good time management and analytical skills.
- Good telephone etiquette and computer literacy skills.
- Good command in English communication


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

Buono (Thailand) Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที