กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 กันยายน 2563
รหัสงาน: HH-657
เจ้าหน้าที่ QC ด่วนมาก !!! (ประจำฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)
Responsibilities :
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่รับเข้า และจัดส่งให้ทางโรงงาน / ตรวจความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในระบบ / ตรวจประกันคุณภาพสินค้า สำหรับการส่งน้ำนมดิบออกขาย (COA)
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • ตรวจประเมิน 5 ส และ GMP ภายในของบริษัทฯ และเป็นผู้รับการตรวจประเมิน 5ส และ GMP จากหน่วยงานภายนอก
 • ออกแผนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงาน
 • เสนอแนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพเกิดขึ้น
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลคุณภาพ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายกรณีพิเศษ


Requirerments :
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีทางด้านอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาอาหาร  และโภชนการ  ต้องมีประสบการณ์ ทำงานอย่างน้อย 1 ปี)
 • สามารถทำงานเข้างาน เวลา 6.00 น.- 6.30 น. ได้
 • ต้องปฏิบัติงานที่ฟาร์มโคนมดัชมิลล์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพักอยู่หอพักที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ได้แก่ Excel, Word, PowerPoint
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์  คุณธเนศ  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทร / Line ID084-751-6610

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
http://www.dutchmill.co.th/
Dutch Mill Group During many years in the business, Dutch Mill has proved its strong commitment and ambition in providing the best dairy products in Asia. Established and managed by Thais, the company consistently adheres to human resource development as a catalyst to improved efficiency and enhances competiveness in order to reach its ultimate goal – satisfying customers and standing at the forefront of the global scene. All this is also firmly based on a sense of social responsibility. Dutch Mill Co., Ltd. was previously registered under the name “Pro Food Co., Ltd.” on 27 January 1984. The company was established by a group of food scientists from Kasetsart University wishing good health on Thai people by providing them with premium quality dairy products. Later on, the first batch of yoghurt was produced, becoming well-known as “Dutch Mill” and distributed by “Pro Mart Co., Ltd.” First Manufacturing at Nakornpratom   Dutch Mill enjoyed increasing popularity in a short space of time, prompting the establishment of the company’s first factory on Buddhamonton 8 Road. To enhance production capacity and meet increasing demand, the company introduced new product lines, including Dutch Mill pasteurized drinking yoghurt and UHT drinking yoghurt. Having great success in Bangkok, the company decided to expand to provincial markets through direct sales using what later became well-known as “Dutch Mill ladies”, tasked with introducing healthy Dutch Mill products to local customers. Expand Second Manaufacturing to Nakhon Sawan With continually rapid growth, the company opened its second factory in Nakhon Sawan in 1997 and embraced world-class management tools such as MRPII, SAP, TQM and TPRM to enhance the efficiency and competitiveness of the organization. Dutch Mill’s various products are now exported to many ASEAN countries, including Singapore, China, Brunei, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia and Burma. The company also plans to soon expand to other parts of the world. Vision “To be one of the best manufacturing and marketing companies of dairy products in ASEAN” Mission Dedicate to Excellence Maximization of Customer Satisfaction Continuous Improvement

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที