งาน Services 83 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-191959
Recruitment Consultant (high commission)/Uncapped commission / HR Services

AOU is providing value-added staffing, recruiting and workforce solutions, as well as HR Consulting and Managed HR Outsourcing Solutions. Our business philosophy is to consistently provide expert recruiting and human resource services to our client base so that they can achieve their goals.

We are a team of driven people who push ourselves and those around us to develop personally and professionally. At AOU, you can expect a dynamic and competitive work environment. To ensure your success, you will take part in a comprehensive training program, surrounded by a positive and supportive culture that encourages everyone to help develop themselves and others. AOU promotes exclusively from within; the majority of the people who start as a Recruiter advance into our sales career path.

Interested please call “063 193 5858” Dan“NOW”

Job Responsibilities:

 • Establishing relationships with new clients through cold and warm calling, business development
 • Visiting current and prospective clients to develop strong relationships.
 • Searching, Screening, interviewing and short-listing potential candidates both personally and by telephone.
 • Getting to know how client companies operate and understanding their general ‘culture’.
 • Making visits and presentations to corporate clients.
 • Writing and advertising vacancies on the job boards.
 • Coaching and leading candidates and clients throughout the hiring process.
 • Helping candidates to identify and achieve their career goals, and encouraging continuing professional development.
 • Making job offers and checking references on candidates.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree
 • Thai nationality only
 • Good English communication both written and spoken
 • Age between 23 - 35
 • 1 - 3 years working experience (preferably in sales, customer service, marketing etc.)
 • Money oriented and hungry for success
 • Ability to deal with the rejection

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

AOU ASIA RECRUITMENT CO., LTD.
https://www.aouasia.com/
We have developed as a specialist consultancy and now operating in Thailand. With our tailors recruitment services to the requirements of individual projects, enabling our teams to best help candidates and clients achieve their business and professional goals. We offer a variety of Retained search, Contingency search, and Outsourcing Services designed to assist clients and candidates to meet their specific objectives and requirements. Our consultants have been helping job seekers with career advice on making their next career move. We are able to support candidates throughout their career to ensure they make the most of their skills and potential. Offering vacancies of variety of sectors so our consultants are able to deliver a superior recruitment services in the wide range areas

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที