งาน Services 276 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-68436
Supervisor, Operations Services/หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการอาคาร

Roles and Responsibilities

  • ตรวจเช็ค - ทดสอบ ระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาหากพบสิ่งผิดปกติหรืออุปกรณ์ชํารุดต้องเป็นผู้แก้ไขเบื่องต้น เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้และประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้เข้าแก้ไขและติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายงานให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  • สามารถวิเคราะห์ /จําแนก/ คัดกรองงานที่มีการรับแจ้งเพื่อดําเนินการขั้นตอนต่อไป ตามความจําเป็นเร่งด่วน/ งานทั่วไป และจ่ายงานให้พนักงานได้อย่างเหมาะสม
  • ประสานงาน/อํานวยความสะดวกและให้ข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • ประชุมและรับทราบข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ นํามาสรุปและนําเสนอผู้บังคับบัญชาและถ่ายทอดข้อมูลให้ทีมงาน
  • วิเคราะห์เหตุการณ์/ เรื่องราวที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักวิศวกรรมและเขียนรายงานเพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา

 

Qualifications:

  • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา วิศวกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทํางานด้านปฎิบัติการอาคาร 5ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ และเข้าใจเชิงลึกในระบบสาธารณูปโภคและการปฎิบัติการอาคาร มีความเข้าใจในภาพกว้าง สามารถจ่ายงานและนําทีมงานในการทํางาน
  • สามารถอ่านแบบด้านเทคนิคได้
  • มีทักษะในการสื่อสารอธิบายเรื่องทางเทคนิคให้ User ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

 Human Resources Division 

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

ชั้นG ห้องสมัครงาน อาคาร Bumrungrad Tower

33 สุขุมวิท3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

Tel.: 0-2011-4015 , 0-2011-4016

Website: www.bumrungrad.com


รายละเอียดงาน:

Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Bumrungrad Hospital  was founded in 1980 and is Southeast Asia's largest private hospital. Bumrungrad  treats over 850,000 patients per year of which 270,000 patients are from outside Thailand. Bumrungrad  is the first hospital in Asia to be certified by the US-based Joint Commission on International Accreditation (JCIA). Bumrungrad  has been listed on the Stock of Exchange of Thailand since 1989. BH International (BHI) was established in 2002 to provide international standard healthcare consulting and management services throughout Asia.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที