งาน ก่อสร้าง 960 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 December 2018
รหัสงาน: SP-1094
Civil Engineer/วิศวกรโครงการก่อสร้าง

 

 

สถานที่ทำงาน ปฏิบัติงานในสายการผลิตโรงงาน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ
 • บริหารและควบคุมวัาดุก่อสร้าง และเครื่องมือ ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมทั้งจัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป็าหมายภายในเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุนผู้จัดการโครงการในการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม และตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบใด้ทันตามกำดหนดและงบประมาณที่กำหนด
 • เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการ แจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทาง สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบ กว.
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถแก้ไขปัญหา และมีทักษะในการเจรจาดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms office หรือ Microsoft Project และ Auto cad เบื้องต้นได้

 

Please apply in writing with update resume in full details stating current position / expect salary and recent photo to :

United Foods Public Company Limited Human Resources Department 95 Thakarm Road. Samaedam, Bangkhuntien Bangkok, 10150

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน

United Foods Public Company Limited