งาน ก่อสร้าง 961 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65575
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานก่อสร้าง (บริหาร) /Construction Director/ Ass.Construction Director

 

หน้าที่และควมรับผิดชอบ

 • งานก่อสร้าง ระบบ RC และการก่อสร้างแบบ Precast และ Tunnel Form
 • ควบคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI
 • จัดทำแผนงานการก่อสร้าง
 • บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง 
 • สร้างและสรรหาผู้รับเหมาใหม่ ๆ ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 37 - 48 ปี วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท (วศ.บ) โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง  10 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป
 • วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
 • ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
 • จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต
 • ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
 • ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ:

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
 • ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ
 • มีโบนัสประจำปี

ผู้สมัครที่มีความสนใจกรุณาส่งประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   สำนักงานใหญ่  บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)      

222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 02-732-1041-5 ต่อ 207, 217

Fax  02-732-3814

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Lalin Property Public Company Limited
http://www.lalinproperty.com/
Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders. The company operates property business under the slogan "House built on good intention". Our first project was Lully Ville - a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On Lully Ville project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the Lully Ville project had entirely been sold out. Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “Friend get Friend” project and employed the ”Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability. Besides, Lalin Property is a leader in applying a takeover strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The takeover strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market. On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok. The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที