งาน ก่อสร้าง 1,180 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-125984
Civil Engineer 1 Position/เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา

Job Description

 • Handle and monitoring construction project
 • Control Spec. Construction, prove Design (refer maker) and Control Operation of construction works for factory and building.
 • Drawing control (and calculate design for check confirm maker/vender proposal)
 • Manage of Construction’s cost quality and delivery time.
 • Lay out of Company and Green area Lands cap control.

Qualification

 • Male Age 24-28 years old
 • Bachelor degree inCivil Engineering or related field.
 • Good command of English (TOEIC score 400 up)
 • Comprehensive Understanding of Engineering and design principles.
 • Understanding of computer assisted design software i.e.3D CAD.
 • Proficiency and expertise in using MS office Tools (Word, Excel, PowerPoint)
 • Experience of tolerance analysis and manufacturing drawings.
 • License for Professional Practice field will be advantage.
 • Enthusiastic and Quick learner
 • Solves problems by means of theoretical and Factual data.
 • Well self-planning and organization skills.
 • Strong interpersonal, communication and negotiation skill.
 • Over 2 years’ experience.

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.

410  Ladkrabang Industrial Estate , Chalongkrung road., Lumplatue ,
Ladkrabang , Bangkok 10520
Tel.023260641 – 9 


รายละเอียดงาน:

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! Thai Honda Manufacturing Co., Ltd. has been the sole manufacturer of Motorcycles and multipurpose engines under the Honda brand. Thai Honda’s products have found popularity among international markets, including Asian, European, and US markets, where strict product standards are a must.              The company is prepared to serve as a major export base for the Asian region.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที