งาน ก่อสร้าง 189 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257060
HSE Officer/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

The primary purpose of the role will be to control contractors and subcontractors and drive HSSE performance in solar projects of Constant Energy

Responsibilities of this role include but not limited to:

 • Implement HSSE policy, ESMS requirements and local regulations to all projects;
 • Perform the risk assessment, environmental aspect identification to reduce work process risks;
 • Perform the contractor safety management;
 • Carry out routine site visits, HSSE coordination meetings with all contractors, participate in routine coordination meetings with construction as well as O&M team;
 • Verification of tools and equipment to ensure good quality;
 • Actively participate in HSSE audits, training and incident investigations;
 • Manage emergency response plan and business continuity plan;

Communicate HSE information and best practice to contractor and instructed HSE issues to be followed up;

 • Perform safety tasks or other duties as assigned

Requirements

 • Bachelor’s degree in Occupational Health and Safety or related fields
 • Minimum 0-3 years working experience in Occupational Health and Safety function in renewable energy/Oil & Gas /power/Chemical sector utilities/consulting firms/Construction etc
 • Good knowledge of Thai Occupational Health and safety regulations
 • ISO14001 and ISO45001 internal auditor certificates
 • Erecting or dismantling scaffolding training certificate
 • Self-motivated and a self-starter with a “can do” attitude
 • Able to work with limited supervision and deliver results within challenging deadlines and under pressure in a small entrepreneurial team
 • Good interpersonal skills, analytical skills and emotional stability
 • Good computer skill in Microsoft office
 • Ability to travel

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Constant Energy
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที