งาน ใน สงขลา 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 กันยายน 2563
รหัสงาน: SGK-1005
Transport Manager (Songkhla Base)/ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (ประจำสาขา สงขลา)
Job Description:
 • กำหนดเป้าหมาย วางแผนและจัดการด้านการขนส่งและการบริการลูกค้า
 • จัดทำแผนงบประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายของงานขนส่ง
 • กำหนดและปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
 • บริหารและจัดการด้านการขนส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเข้ารับงานตามจำนวนรถขนส่ง
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานขนส่งภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ควบคุมและทบทวนแผนการเินทางขนส่งให้สอดคลองกับข้อกำหนดของลูกค้า
 • บริหารและจัดการการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
 • ดูแลการให้บริการลูกค้าและตรวจสอบความพึงพอใจในการให้บริการ
 • ควบคุมต้นทุนและ KPI ของฝ่ายขนส่ง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification:
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Transportation / Oil&Gas 10 ปี 
 • มีความสามารถในการวางแผน ควบคุมงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความอดทน
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Please send your application stating full qualifications, with a copy of transcript
and recent photo by clicking on "Apply Now"


16th Floor Maneeya Center Blda, 518/5, Khwaeng Lumphini, Khet Pathumwan, BKK 10330   Contact. K.Napatsorn / 02-680-5872

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการทางธุรกิจทั่วไป
 • สถานที่ทำงาน:
  สงขลา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

MM Logistics Co., Ltd.
http://mml.co.th/
We are the group of 7 companies having business in Oil & Gas Exploration and Production Service. We provice Logistics Support and Technical Service to Key Concessionaires and Service Companies; including Transportation, Customs Clearance, Equipment Rental, Warehousing, and Personnel Supply. We also play as a Service Company in Oil & Gas Exploration and Production area, including Well Service, Downhole Tools Sale and Repair, Engineering & Consultation, Structural Fabrication and others. Currently, we need qualified personnel to fill the vacancies.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที