งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 เมษายน 2565
รหัสงาน: BK-258052
ธุรการ

-          - พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย

-          - จัดทำหนังสือ เอกสารรายงานต่าง ๆ ให้กับทางราชการและบริษัทเอกชน

-          - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

-          - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจวิศวะอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  หลักสี่, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

บริษัท อะเบาท์ เอ แอสโซซิเอชั่น จำกัด