งาน Medical 58 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

28 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181963
Sales (Machinery for Medical) (41K-51K) [Job ID:54838]

Salary: 41,000 - 51,000 THB

Industry: Trading Firm

Location: MRT Rama 9

Work Type: Mon-Fri 9:00-17:30

Job description:

 • Responsible for sales machinery for medical industry
 • Introduce company product to customer
 • Find a new customer both of maintain relationship customer
 • Maintains quality service by following organization standards
 • Advises present or prospective customers by answering incoming calls
 • Other related tasks assigned by manager

General qualification:

 • Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Work experience, minimum 3-5 years in sales machinery for medical industry
 • Good command of English (business level)
 • Having a private car and a valid Driving Licence
 • Able to start working immediately
 • Have good negotiation skill

Benefit package:

 • Transportation Maintenance
 • Car allowance (4000 THB)
 • BONUS (2.5 months)
 • Provident Fund
 • Company Party
 • Others

Contact (ติดต่อ)

Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 02-2539800
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
http://www.reeracoen.co.th
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที