งาน Medical 207 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88109
High Grade Medical Marijuana Sativa and Indica strains, Hash, (RSO), BHO, OIL HEMP, OIL THC, Cannabis Oil and Edibles FOR SALE +1

We are professional grower and supplier of the best quality strains  

Blackberry kush,
Larry OG Kush
Cherry Purple
Strawberry Sour Diesel
Ghost Train OG
Girl Scout Cookies
ChemDawg
Dogs Brain OG
Gorilla Glue
Jack Herrer
Dream Blue
a.k47
Bread Lambs
Holy Grail OG
Purple Dilator Black Oil

Indian oil
red oil
honey oil oil
oil
Afghani Oil
Organic Oil 16 fl oz
Organic Cold Pressed Oil Hemp 8 OZ
Hemp Oil Essential Oil Fatty Acid Wax
OIL
BUTANE OIL
GORILLA glue

 

contact via text

+1805-973-7431


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

DABSTARS.LTD
DABSTARS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


We are professional grower and supplier of the best quality strains  

Blackberry kush,
Larry OG Kush
Cherry Purple
Strawberry Sour Diesel
Ghost Train OG
Girl Scout Cookies
ChemDawg
Dogs Brain OG
Gorilla Glue
Jack Herrer
Dream Blue
a.k47
Bread Lambs
Holy Grail OG
Purple Dilator Black Oil

Indian oil
red oil
honey oil oil
oil
Afghani Oil
Organic Oil 16 fl oz
Organic Cold Pressed Oil Hemp 8 OZ
Hemp Oil Essential Oil Fatty Acid Wax
OIL
BUTANE OIL
GORILLA glue


contact via text

+1805-973-7431