งาน ใน ลำพูน 56 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: LP-578
Product/Process Engineer

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Electronics, Mechanical, Industrial or Telecommunication Engineer.
  • 1-3 years of working experience in electronic manufacturing firm.
  • Good English communication skill
  • Able to work in Lamphun province.

CONTACT INFORMATION :

Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
101/2 moo 4, Northern Region Industrial Estate, Ban Klang, Muang District,
Lamphun 51000
Phone : (053) 581565 ext. 404
Fax : (053) 581574


รายละเอียดงาน:

Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที