งาน ใน ลำพูน 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 มกราคม 2563
รหัสงาน: LP-632
Infrastructure & Application Specialist /Lamphun/ลำพูน

Infrastructure & Application Specialist/Lamphun

Report to: IT Manager

Department: Information Technology

Responsibilities:

The Infrastructure and Application Specialist is responsible for maintaining and supporting the company application portfolio with focus on Microsoft Dynamics AX. Similarly, will be responsible for the maintenance and support for the different application databases (MySQL, MS SQL). The Infrastructure and Application Specialist will be responsible for maintaining, supporting & delivering end to end projects for business application data integration & Infrastructure.

 

 • Infrastructure Support
  • Level 2 Infrastructure Support.
  • Monitor, troubleshoot, and tune server and database performance problems and identify solutions to resolve the problems
  • Evaluate solutions and communicate system changes.
 • Assisting in management of implementation IS projects and Administrative tasks
  • Work with Local and Le Creuset Group IT team and business users to understand requirement.
  • Drive new initiatives and take proactive approach to gather business users' requirement, manage expectations and ensure the feasible solutions can solve business needs
  • Facilitate acceptance and approval of deliverables from project sponsors.
  • Help with system product implementation, installation, and upgrades. Work with developers, users, and technical staff to avoid disruption and to facilitate smooth transitions from development
  • to test, pre-production and production
  • Manage application components to carry out activities such as application installation and patching, application upgrades, building and running data cleanup routines, data load process management, etc
  • Contribute to a team effort to provide application performance tuning recommendations
  • Maintain a high level of collaboration with hardware, Operating System, and technical teams to ensure proper operation of the environment(s).
 • General Accountability 
  • Provide consultation, and coaching, especially for the issues in the scope of assigned responsibility.
  • Facilitate effective communication and working relationship across functions.
  • Follow up new technology development and acquire the knowledge that relevant to area of responsibility.
  • Execute/implement according to the decisions made by the supervisor.
  • Take responsibilities, and perform tasks and duties as assigned
 • Safety Awareness
  • Ensure that work place and working process Compiled with Company SHE standard.
  • มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานและกระบวนการในการทำงาน สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท  
 • ISO 9001 Policy awareness
  • Ensures processes and procedures standardization implemented to job
  • มั่นใจว่ากระบวนทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
  • Lessens number of non-conformities
  • ลดการร้องเรียนลูกค้า
  • Continuously support the quality improvement activates of the company
  • ส่งเสริมการปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   

  Qualifications

  Education Background (วุฒิการศึกษา)

  • Degree in Information Systems /Computer Science or related filed.

  Professional / license Certification (ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, ใบอนุญาตทางวิชาชีพ)

  • MCSE, MCSA, Oracle DBA certifications are valuable Management
  • AX Certifications preferred

  Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)

  • 3+ year of  Extensive experience in delivering IT technical solutions
  • Hands on with TSQL (stored procedures, views, data model design) with MSSQL 2012 version onwards.
  • 1+ year of experience using Microsoft BI stack would be great.
  • Experiences in manufacturing environment is a plus
  • Excellent understanding and knowledge of analysis, design and implementation

  Special and specific knowledge and skills necessary (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานในด้านความรู้และทักษะ)

  • Proficiency in Microsoft Office and Outlook skills.
  • Knowledge Microsoft Dynamics Applications or similar would be great.
  • Excellent verbal and written communication in both Thai and English languages.
  • Knowledge about MySQL and Network configuration, infrastructure and APIs.
  • Knowledge on development of BI and reporting tools.                  

   

  Salary Negotiable

   

  Company’s profile

  Our client is the subsidiaries of Client’s group in Switzerland which well-known of cookware, tableware, kitchenware product that has recently expand the new modern with high technologies stoneware factory in Thailand (Located in SAHA Group Industrial Park: Lamphun). Due to rapid business expansion, Our client is now seeking for high caliber staff to join our team to fulfill our growth and business expansion.

   

  Please send you full resume with current salary, expected salary, recent photo and your availability to Apply Now or call K.Watee 052-039556


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   หัวหน้างาน
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   2 ปี
  • ประเภทธุรกิจ:
   ธุรกิจอื่นๆ
  • สถานที่ทำงาน:
   ลำพูน, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
  https://www.manpowerthailand.com/tris/
  Manpower Inc. is a world leader in the employment services industry, offering customers a continuum of services to meet their needs throughout the employment and business cycle. The company specializes in permanent, temporary and contract recruitment; employee assessment; training; career transition and organizational consulting services. Manpower''s worldwide network of 4,500 offices in 80 countries and territories enables the company to meet the needs of its 400,000 customers per year, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world''s largest multinational corporations. The focus of Manpower''s work is on raising productivity through improved quality, efficiency and cost-reduction, enabling customers to concentrate on their core business activities. In addition to the Manpower brand, the company operates under the brand names of Right Management Consultants, Jefferson Wells, Elan, Brook Street and Empower. Manpower Thailand is the nation’s leading recruitment company established in 1998 to offer human resources management services to businesses in search of staff and people in search of job. The company currently has 10 offices in Thailand cover in Bangkok, Chonburi, Lamphun and Songkla to cover the needs of corporate clients and job seekers.

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที