งาน ธนาคาร การเงิน 766 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228958
Business Promotion Support Manager

Main Duties and Responsibilities :

 • Manage and control whole process of KYC/ CDD from the stage of client onboarding until client closing to ensure compliance with approved procedures, governing rules and regulations, both from local and international authorities as well as to ensure 0% overdue for KYC/ CDD
 • Control the maintenance of information database for KYC/ CDD and ensure the completion of all required constitutional documents for KYC/ CDD
 • Supervise/ perform customer screening both individual and batch scanning for AML checking process
 • Supervise CBD’s administrative tasks including but not limited to: managing due date control of credit related tasks, cross-checking of key concerned points of credit issues, updating SLL group, PM review, report generation, etc.
 • Coordinate with RM to ensure all required tasks and controls are proceeded and completed within timeline
 • Assist Department Head to develop procedures and working process to enhance efficiency and effectiveness as well as to strengthen control
 • Fully support Department Head for any projects/ new products or services development relevant to CBD
 • Supervise, guide, and train subordinates
 • Any other responsibilities as instructed from time to time

 

Qualifications:

 • Bachelor or Master degree in Accounting, Finance, Economics, Business or related fields
 • Minimum 10 years of experience in KYC/ CDD Gateway, Clients on Board. Also, Due Diligence or related functions.
 • Experience in Wholesales business or corporate clients would be an advantage
 • Detail oriented
 • Good command of English and computer literacy
 • Able to work under pressure and tight deadline

 

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL.

 98 Sathorn Square Office Tower 32nd floor

North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 0 2230 6170 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที