งาน Production 347 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: BK-163939
Production Supervisor/หัวหน้าแผนกสายการผลิต(นิคอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

-บริหารจัดการ และควบคุมการผลิต
-Control Output และScrap
-Improve การผลิต
-ควบคุม และดูแลพนักงานในสายการผลิต


รายละเอียดงาน:

Kce Electronics Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที