งาน Production 870 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-115548
Factory Manager

Responsibilities

 

§  Managing all operational functions and the Production in order to match quality and targeted outputs for all function reels.

§  Managing planning and setting up delivery systems.

§  Organizing daily work in accordance with the environmental regulations, safety standards and company rules and regulations.

§  Coordinating and participating in the development of existing and new products.

§  Conducting line audits and coordinating corrective and preventive actions to ensure that machines are systematically maintained.

§  Managing, supporting, controlling and monitoring all implementations/activities concerning safety, environmental, and other management systems.

§  Following all additional assignments from the Managing Director.

§  Organizing and managing day-to-day activities for plant operations

§  Managing a team of workers in achieving daily production goals

§  Provide training and guidance to workers to meet performance standards

§  Determine resource requirements, work allocation and production deadlines to achieve production objectives

§  Maintain proper documentation for all Factory related activities

§  Ensure materials, supplies and equipment is readily and continuously available for workers to carry out production process

§  Implement continuous Factory improvements for increased productivity and scrap reduction

§  Implement cost reduction initiatives to minimize factory and labor expenditures

§  Optimize factory operations to meet quality and production standards

§  Maintain work area clean, safe and organized for workers

§  Set overall policies and procedures to ensure effective operations

§  Ensure compliance with company policies and government regulations

§  Schedule routine inspection and maintenance of factory equipment to prevent machine downtime

 

Qualifications

 

§  Bachelor's Degree in Science, Engineering or a related field.

§  At least 10 years of experience in manufacturing operation

§  Ability to work under own initiative and under tight time pressures - planning, prioritizing and controlling own workload

§  Good leadership, management and decision making

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล
 • สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Fame Placement Co., Ltd.
https://fameplacement.com