งาน Production 184 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กันยายน 2563
รหัสงาน: AY-4309
Production Engineer Assistance Manager (1 Position)
Qualifications;
 • Male/Female Age 30 – 45 years.
 • Bachelor’s Degree in Industrial / Mechanical / Electrical Engineering
 • Have experience on electronic company
 • Minimum 1 year experiences in management level
 • Have leadership and teamwork
 • Be able to communication in English both of Spoken & Written skills. (Japanese communicable is advantage)
 • Good personality with excellent communication, analysis and presentation skills.
 • Positive attitude, target-oriented, fast learner and willing to work hard under pressure
 • Proficiency in computer skill MS-Office

Job Duties:

 • Plan and coordinate with production team to improve daily result performance by deep analysis to achieve on high productivity and high quality of product
 • Develop process to increase equipment utilization with minimize manpower
 • Develop operation strategies to achieve in financial objective
 • Cost reduction initiative in process while quality standard maintain
 • Deep analysis for root cause from external (customer) claim or internal (QC) claim to prevent further overflow escapement
 • Standardization preparation for production compliance

Benefits & Welfare   : Accident insurance, Provident Fund, Bonus, Medical Allowance, Annual Physical Check-up, Position Allowance, TOEIC allowance, Transportation.

Working Location     : Rojana Industrial Park, (Ayutthaya Province)

Working Time           : Monday – Friday (08:30 am.- 05:20 pm.)

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salary, and enclosing a recent photograph to the address below:

 

Nitto Denko Material (Thailand) Co., Ltd.

Rojana Industrial Park, 1/75 Moo 5,Rojana Road,T.kanham,A.U-Thai
Ayutthaya 13210 Thailand Tel :035-226750 Fax : 035-226745-6

     Website: www.nitto.com    


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Nitto Denko Material (Thailand) Co., Ltd.
 URGENTLY REQUIRED !!! We are now seeking for a high caliber to join our team to fulfill our growth and business expansion. The details of vacant positions are shown as below.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที