งาน ประกันภัย 640 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: BK-38472
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัย

รายละเอียดความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อรองรับการขยายงานของฝ่ายขาย
 • พัฒนาจัดทำรายงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย และการตลาดโดยเน้นด้านผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานด้านผลิตภัณฑ์ เป้าหมายการขาย ปัญหาระบบงาน และสนันสนุนระบบการปรับปรุงราคา เบี้ยสำหรับฝ่ายขาย
 • สนันสนุนฝ่ายขายในการประสานงานกับประกันภัย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขึ้นระบบงานขาย และระบบสนันสนุนงานขาย
 • ร่วมวิเคราะห์และจัดทำโครงการตลาดอื่น
 • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สถิติ,การตลาด,เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัย หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้าน Non Motor พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ความรู้ด้านประกันภัยประเภท Non Motor โดยเฉพาะ Accidental & Health ระดับดี
 • มีความรู้เรื่องระบบการทำงาน ด้านประกันภัย และ Broker
 •  


  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

  TQM Insurance Broker Co., Ltd.
  “ทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้” บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นทีปรึกษาประกันภัยและการเงิน ชั้นนำของไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี  กำลังรับสมัครผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า ชอบงานท้าทายความสามารถเพื่อร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท  ปฎิบัติงานประจำกรุงเทพฯ และภูมิภาค  รองรับการขยายกิจการมากกว่า 1,000 อัตรา  มีเงินเดือนประจำทุกตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย  อาทิ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เบี้ยขยัน , ค่าครองชีพ , เครื่องแบบพนักงาน , โบนัสประจำปี ฯลฯ

  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที