งาน ประกันภัย 135 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248676
Quality Assurance Professional - Thai/Bilingual (English Call Center)

Job Purpose/ Role

Reporting to the Quality Assurance Specialist, the QA Professional is responsible for Quality Assurance for voice and non-voice activities in Insurance/Customer service and assistance fields

 

Key Responsibilities

 • Build and maintain Quality Assurance activities for call and non-call activities in alignment with GCC Standards and partner’s requirements
 • Interpret and implement quality assurance standards and evaluate their adequacy
 • Analyze data to identify areas for improvement in the quality system
 • Provide effective feedback to agents, trainer and platform manager as required on opportunities to improve soft skills, efficiency, procedures, customer experience and provide constructive feedback and guidance to the platform
 • Facilitate calibration sessions to ensure expectations are being met and calibration is in alignment
 • Develop, recommend and monitor corrective and preventive actions to team leaders and management
 • Document internal quality assurance activities and provide feedback to relevant GCC parties
 • Work with the trainer to identify training needs to meet quality standards
 • Collect and compile statistical quality data
 • Prepare reports to communicate outcomes of quality activities

 

Key Requirements/ Skills/ Experience

 • Thai Nationality only
 • Experienced in Quality Assurance or related field is highly desirable
 • Demonstrates a positive, professional mentality, attitude, business owner mentality while performing QA activities
 • Ability to work independently
 • Knowledge of tools, concepts and methodologies of Quality Assurance
 • Strong computer skills including Microsoft Office and databases
 • Knowledge of relevant regulatory requirement
 • Ability to interact effectively with all internal departments and representatives
 • Strong oral, written, influential communication skill

 

Key Working Relationships:

 • Subordinates: -
 • Hierarchy: Quality Assurance Specialist, Head of GCC
 • Peers/colleagues: Supervisors
 • Client BU: Operations Manager, Team Leaders, Workforce Management, IT
 • External: Customers, Providers, Clients

 

Work Conditions:

 • Working hours: Flexible between 7.00am – 6.00pm (Other hours might apply when and if needed)
 • Working days: Monday to Friday
 • Location : City Link Building; Bangkok

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
http://www.allianz-assistance.co.th/corporate/
Allianz Worldwide Partners is the world's largest Assistance and Travel Insurance Group. Since being founded in year 2000, Allianz Worldwide Partners Thailand has grown to become a clear leader in the Roadside Assistance field and has also established a strong market position in Travel Insurance. The company currently employs more than 500  caring and helping staff. As the world‘s leading assistance company, helping is in our DNA. And we don‘t just help our customers, our caring nature extends to our employees too. So if you live to help, and would like to work for an international network that offers development opportunities and really cares for its employees, contact us today and join our global family.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที