งาน ประกันภัย 136 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-228198
Product Development (Senior Officer) Insurance Business

Job Description:

 • Market guru in term of (Motor and non-motor insurance/Life) product’s competitors product movement in the market
 • In contact with Channel and Sales to identify market need, market trend, customer needs and SEG partner’s need in order to create idea about (Motor and non-motor insurance/Life) product
 • Initiate and develop (Motor and non-motor insurance/Life) product with solid value proposition by in discussion with Actuary and Underwrite team and deliver margin for the company
 • In dealing with compliance and legal to get approve internally to propose and submit product detail to OIC
 • Responsible on proposal of (Motor and non-motor insurance/Life) product, work closely with UW to submit product wording to OIC to get approval for commercial
 • Go to market and control product development timeline with execution plan
 • Originate new products in concert with customer needs and business model both B2B2C and B2C
 • Provide product features, key selling point brief to Acquisition marketing and Akanae Academy to further develop marketing tools and training material
 • Identify product positioning and core product competitiveness Deliver product portfolio analysis and product performance report

Qualification:

 • Male or  Female
 • Bachelor's degree or higher in Business Administration, Marketing or related fields.
 • At least 2 years product marketing experience in Life/Non Life Insurance would be an advantage
 • Good interpersonal relations and good communications skills, negotiation planning.
 • Good command in both written and spoken English
 • Computer literacy

 

Contact Address

ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-631-1311 ext. 5247


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Southeast Group
                                   SOUTHEAST GROUP Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted  of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity  to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices.  This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being  honest and sincere to our customers.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที