กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: PEC-355
Sales Coordinator/ผู้ประสานงานขาย

-Handling day-to-day incoming orders from overseas clients via email.   Reviewing the orders to ensure corect prices, discounts, and product codes.

-Coordinate with the head of production on shipment deliver date.

-Assisting customers by providing them with marketing materials and POS items as needed.

-Working directly with Sales Director as well as the team on updates of information with regards to sales and product launch activities

-Maintain the showroom and product displays to ensure that the showroom and products are in perfect condition and are always ready for client’s visits.

-Assisting accountant in payment collections

-Attending business luncheon during client’s visit, occasionally.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ

Zsiska Design Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที