กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: CHN-66
Plant Engineering Department Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน

Major Responsibilities:

 • Implement the plant’s overall preventive and predictive maintenance programs to ensure the plant reliability
 • Lead, participate, and/or support the plant’s projects in collaboration with other functional areas within the time and budget targets
 • Manage maintenance activities of the on-site facilities efficiently in a safe manner
 • Develop and maintain professional engineering practice in the Plant Engineering Department
 • Provide direction, guidance, and leadership for plant engineering team and cooperate with other functional areas to accomplish company goals and objectives
 • Qualifications:

  •   Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering
  •   Minimum of 5 years’ experience in engineering and maintenance  management, preferably in a chemical manufacturing environment
  •   Solid knowledge in plant engineering and maintenance management
  •   Demonstrated cross group collaboration and good communication skills with all levels of stakeholders
  •   Ability to set and achieve challenging goals 
  •   Strong problem solving skills
  •   Ability to lead, develop and coach employees

  รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  VS Chem (1970) Ltd. (Nobel NC Limited)
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที