งาน ใน ชัยนาท 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 เมษายน 2563
รหัสงาน: CHN-53
Mechanical Engineer/วิศวกรเครื่องกล
รายละเอียดงาน          1. กำหนดมาตรฐานวิศวกรรมของบริษัท โดยเน้นทางด้าน Mechanical Engineering ตามมาตรฐานสากล ผลัก            ดันให้ทีมงานวิศวกรรมและทีมอื่นๆทำงานตามมาตรฐานด้วยการให้ความรู้และฝึกทักษะ        2. สร้างและรักษาระบบ Professional Maintenance ควบคุมให้การดำเนินงานของฝ่ายวิศวกรรมเป็นไปอย่างมือ            อาชีพ         3. พัฒนาและปรับปรุง Equipment Reliability         4. ดูแลโครงการวิศวกรรม ประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการ ประสานงานโครงการให้ลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมี            ประสิทธิภาพ        5. ดูแลงาน Preventive Maintenance ในการซ่อมบำรุงระบบ Process Utility เช่น Chiller, Air Compressor            และอื่นๆ รวมถึงการซ่อมรักษาระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอ        6. กำหนดแนวทางพัฒนาความรู้และทักษะของช่างซ่อมบำรุงด้วย skill matrics ให้เหมาะสม สอดคล้องกับงาน            ซ่อมบำรุงและ Preventive Maintenance ต่างๆภายในโรงงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมของ            โรงงาน   คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุง ไม่น้อย กว่า 3 ปี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี, ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 9000
 • จะต้องมีความว่องไวในการสรุปตัดสินปัญหาเพื่อกำหนดทิศทาง / แนวทางการแก้ไข , มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto Cad ได้ หากสามารถใช้โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (CMMS) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   4 ปี
  • สถานที่ทำงาน:
   ชัยนาท, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  VS Chem (1970) Ltd. (Nobel NC Limited)
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที