งาน ไอที 1,055 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65176
IT Support/พนักงานสนับสนุนงานไอที

- Support ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าของทางบริษัท คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

- ให้คำปรึกษากับ user สำหรับตรวจสอบ และแก้ปัญหาเบื้องต้น - จัดทำเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ

Chinavut Marketing Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที