งาน ใน ภูเก็ต 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กันยายน 2563
รหัสงาน: PH-2657
Chemist ( Bachelor degree of science in chemistry Only )

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 17025, ISO 9001 ,ISO 14001 
 • ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์,เครื่องมือ AAS, ICP และการวิเคราะห์ทางเคมี อื่นๆ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • พัฒนาศักยาภาพของพนักงานในหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี (Bachelor degree of science in chemistry Only )
 • มีความรู้ในระบบ ISO/IEC 17025 และการใช้ เครื่อง AAS และ ICP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและ Ms Office ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความเร่งด่วนของงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการประสานงาน
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะการเป็นหัวหน้างาน

Interested candidates are invited to apply or contact for additional information at:

Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.,

80 Moo 8 Sakdidej Road, Tambon Vichit, Muang, Phuket 

Telephone: + (66) (76) 371111 ext.1303

Website : www.thaisarco.com


รายละเอียดงาน:

Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.
Thailand Smelting & Refining Company Limited, commonly known as Thaisarco, is a Phuket based company, and is a subsidiary of Amalgamated Metal Corporation Plc, based in London, England. The Company is recognised worldwide as a leading smelter and manufacturer of London Metals Exchange branded tin ingot in addition to being a supplier of a wide range of value added tin, tin alloys and tin related products to various well known manufacturing companies worldwide.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที