งาน Technology 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 พฤษภาคม 2565
รหัสงาน: BK-258081
software Tester

ศึกษาระบบของพาร์ทเนอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

และเตรียมกรณีเพื่อทำการทดสอบหลังจากโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบเรียบร้อย พร้อมทั้งช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ที่ในกรณีที่ต้องการเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบของบริษัท โดยการอธิบายหรือจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ 

 

รายละเอียดงาน :

1. ศึกษาระบบที่มีการเชื่อมต่อ เพื่อใช้ในการทดสอบระบบหลังจากทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบแล้ว 

2. เตรียมกรณีทดสอบ ทำทดสอบ และรายงานปัญหาที่พบ

3. รับปัญหาที่พบจากส่วนอื่น ๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดเพื่อหาวิธีการแก้ไข

4. อธิบายในส่วนของ API ของระบบ รวมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาให้กับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อระบบ


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿20,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้

บริษัท 11-อินโฟร์เทค ซิสเต็ม จำกัด
www.11infotech.com

เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับบริษัททัวร์ โรงแรม และสายการบิน