งาน ใน ระยอง 760 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 November 2018
รหัสงาน: RY-27
Cost Accounting

The Cost control Staff will be review complex bill of material and routing for reasonableness and support report and analysis production cost and selling cost, budget, inventory and cost estimate for new product and monthly report to management level

YOUR TASK AND RESPONSIBILITIES

 • Manage materials, Spare part, construction project and new project activities in order to meet our quality requirement relating to competitive costs and analyze cost to purchase
 • Review product cost for all current of finish goods part and cost estimate for new model based on data
 • Comparing cost with Sale of each part and production family, compare cost in-house and outsource follow requirement
 • Summary and calculate the import expense to each of import material item and calculate part cost
 • Analyze actual labor, material and overhead cost against standard budget
 • Prepare budget indirect cost and investment (Repair, Maintenance, Consulting fee, Leasing, Other manufacturing expense, Admin expense, Employee and overtime expense)
 • Prepare and summary report for production cost, over all of budget, progressive investment control budget,
 • Summary and review report of WIP inventory balance report, inventory check report, finish goods inventory variance report

QUALIFICATION :

 • Bachelor’s degree in Accounting only
 • Must have directly experience in cost system background 3-5 years
 • Basic knowledge of accounting system and ERP system (IFS, MFG-Pro, SAP, etc.)
 • Basic knowledge in ERP system or IFS, MFG-Pro, SAP, etc. and good computer skill Excel, Word
 • Good skill in communication, strong analytical skill
 • Good in English language skill and can be work well under pressure job

Interesting person please kindly send full resume with current profile, photo and expect salary by pdf. file or word and apply by "Click Apply Now" in Jobdb.com or send to e-mail

SumiRiko Eastern Rubber (Thailand) Ltd.

Human Resource Department : Recruitment and Training

300/9 Moo 1 T. Tasit A. Pluakdeang , Rayong 21140

Tel : 038-927500 ext. 107 (www.er.sumiriko.com)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SumiRiko Eastern Rubber (Thailand) Ltd.