งาน ใน ระยอง 376 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: RY-12267
Manufacturing Engineer for Assembly
Our client is a global automotive manufacturing company located in Rayong.

Responsibilities:
  • Supporting a series of production, new model set-up, audit (internal and external) regarding IATF16949, IS14001, and Safety.
  • Cooperating with the cross-functional team in terms of the continuous improvement process, ECR, 14Q, 5S.
  • Supporting 8D activity and customer request.
Qualifications:
  • Degree in Engineering or relevant.
  • Minimum of 3 years of assembly experience in the automotive industry.
  • Understanding of FMEA, Control Plan, 8D, 5Why Analysis.
  • Experience in project improvement.
  • Good command of English.
  • Good problem-solving and leadership skills.
Our client offers a competitive basic salary, housing allowance, provident fund, group insurance, a fixed and variable bonus, and a five-day working week.

Reference Code: AE1211028

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที