งาน บริการด้านการแพทย์ 687 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-125604
Product Specialist (Automated Infusion System)

Job Summary (Purpose of the job) :

The Product Specialist is accountable for sales achievement, new product listing, strategy development and its implementation for a specific group of products. He or she need to support and work as a team with sales and marketing team to achieve or exceed sales volume and profit margin planned.

Job Specification :

Education and Experience Required :

 • Male/Female
 • Education and Work Experience
 • Bachelor's degree in Nursing or Medical Science
 • MBA is preferable
 • 2  years of experience in Medical devices field
 • Good attitude, good business sense and willing to learn 

Special Knowledge/Skills/Abilities Required :

Ability:

 • Highly motivated team player
 • Ability to manage multiple priorities and tasks
 • Highly self-motivated to remain focused on sales goals.
 • Ability to work after office hours, including evenings, weekends and holidays when required
 • Able to work well under pressure and stress
 • Professional and Social Etiquette

Skills:

 • Consultative selling skills
 • Dynamic with good interpersonal and communication skills
 • Negotiation and closing skills
 • Good presentation skills
 • Demonstrate strong time management and organizational skills
 • Problem solving skills

Working Condition:

 • Conducive work environment.
 • Travel required.

Interested candidates, please submit your resume with details of experience and qualification, current & expected salary and recent photograph to:

Human Resources Department B. Braun (Thailand) Ltd. 12th Fl. Q-House Ploenchit 598 Ploenchit Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2627 3256 ext. 207 ,
Fax 0 2627 3251 - 52 www.bbraun.co.th

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

B. Braun (Thailand) Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! B. Braun is one of the world’s leading suppliers of healthcare products for anesthesia, intensive medicine, cardiology, extra corporeal blood treatment and surgery, as well as services for hospitals, general practitioners and the homecare sector. We have set the highest standards for everything that we do – not only for the quality of our products and services but also for the underlying values of our business. So it is natural that we feel a special obligation to the people who are employed at B. Braun. If you are looking for new challenges in a company that operates successfully around the world, we would like to invite you to have a look at what opportunities B. Braun Thailand can offer you

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที