งาน FMCG & Retail 159 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: BK-187894
Senior Financial Analyst - FMCG/Retail 60-80K/FP&A

Position:  Senior Financial Analyst - FMCG/Retail 60-80K

Based: Bangkok

Contact Recruiter: Ann (086-3784083), sirinapa (at)mriww.co.th

Send resume and call me "NOW" before someone else takes this job!

Job Description

 • Deal with business KPI analysis, forecasting, and sensitivity analysis…etc.
 • Monitor and analyze major accounts of Income Statement and produce monthly reports.
 • Provide financial/management reports with tracking performance and analyzing financial results.
 • Cross department communication/collaboration.
 • Monitor, analyze, and track business performances and foresee potential risks.

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Business/Finance/Accounting.
 • Thai nationality only
 • Strong computer skills and Accounting/ financial systems
 • Experienced in Excel, Word and PowerPoint.
 • Min 3-5 year solid analyzing experience.
 • Experience in the FMCG industry preferred.
 • SAP user preferred.
 • Energetic and outgoing personality.
 • Good English communication.

If you believe that you are the right one please send your resume by click “Apply Now”

and "CALL" Ann "NOW"

086- 378-4083

 


รายละเอียดงาน:

MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
http://mrinetwork.com/mrithailand/
For over fifty years, we have been a world leader in the field of executive search, and have provided high-caliber candidates to literally thousands of companies. We have International reach which is unparalleled in our industry. MRINetwork has been operating for 12 years in Thailand. As a client we find the best quality candidates quickly and as a candidate our recruiters will assist you in any way they can in your career transition. For more information, please call 66 (0) 2651 9889  [email protected]

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที