งาน Hospitality & Tourism 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-51930
นักศึกษาฝึกงาน/Student Trainee

- Provide information and detail for itineraries

- Advice about clients’ need for package tour.

- Support Marketing team

- Support customers / tourist / Escort for tours & Travel

- Other as assigned

- Working Day:5 days/week from 10.00 - 18.00 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานชั่วคราว, นักศึกษาฝึกงาน, งานอิสระ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจท่องเที่ยว
 • สถานที่ทำงาน:
  ราชเทวี, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿3,000 - ฿5,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ทุนการศึกษา

Cross Outdoors Co., Ltd
www.crossoutdoors.net