งาน ใน พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 สิงหาคม 2565
รหัสงาน: PL-344
นักบัญชี

·         ดูแล ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนประกอบการลงบัญชี  เช่น รายการรับ ซื้อ จ่าย โอน ปิดสต็อกสินค้าปลายงวด เป็นต้น รวมถึงเอกสารทางบัญชีอื่นๆของบริษัท

·         ลงบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป

·         ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ  และรวบรวมแฟ้มใบภาษีมูลค่าเพิ่ม

·         จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนด

·         ให้คำแนะนำด้านเอกสารประกอบรายการบัญชี และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

·         และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจยานยนต์
 • สถานที่ทำงาน:
  เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ฿15,000 - ฿18,000/เดือน (สามารถต่อรองได้)

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

หจก.พี.อี.ออโต้เทรด พิษณุโลก

 แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ ด้านสารสนเทศได้ อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ มือถือ โปรแกรม ตระกูล Microsoft ฯลฯ
 เขียน Application หรือ Web App ได้อย่างเชี่ยวชาญ ดูแลระบบหลังบ้าน LINE OA พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ดูแลระบบหลังบ้าน Application บริษัท

 ***มีทักษะและประสบการณ์ ด้านการยิงโฆษณา Facebook และทำ App หรือ Web App