งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 1,025 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-53587
Business development Manager (Travel industry)/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

Business development Manager (Travel industry)

 

Responsibilities:
1. Acquire suppliers and bring them onboard the platform.  Support on boarding of products and coordinate with favbed team and quality control teams.
2. Account management: Cultivate relationships with partners to help maximise their sales potential on various distribution platforms.  Communicate business strengths and brand value to suppliers.
3. Work closely with various functions in the company to maximise sales, supplier operations to improve efficiency, customer services to drive satisfaction and repeats, finance to ensure accurate payment and minimise risk. Flexibility and attentiveness to details are essential in our fast-paced environment.
4. Support market leaders to identify market trends and provide market & competitor updates through on-going research and feedback.
5. Supervisor assigned team to deliver tangible results in each of the above areas.
6. Manage, coordinate, and arrange senior executives’ hotel and travel-related activities.
7. Contact supplier both domestic and international to find new product for company
8. Planning and executing strategies for business development opportunities.
9. Analyzing investment requirements, business potential and financial aspects.
 

Requirement:
1. Age 30-38 years old
2. Bachelor degree in hospitality or business management preferred
3. Confident, self-motivated and goal-oriented
4. Minimum 5 years’ experience in destination management or OTA supply experience
5. Strong time-management skills and the ability to organise and coordinate multiple projects at once
6. High familiarity with travel products, experience with hotel, attractions, activities, tours and transportation preferred
7. Good command in English
8. Able to work under pressure
9. Prepare financial and management reports and workshop report. Participate in and promote new products, new processes, new materials solutions and on-line tracking estimates;
10. Understand production process, product development and cost trends.
11. Carry out product cost report timely and accurately.
12. Perform the month end report requested.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ประกันสุขภาพ

Pompome Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที