งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 103 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-255839
ASSISTANT COOK AT A BURGER RESTAURANT

JOIN OUR BURGER RESTAURANT

We are looking for a young, full time individual who has some experience in preparing food. We are a small team that currently provide a food delivery service (in Phrom Phong), but will be expanding into a restaurant in the coming months. 

The role is suitable for a cook that has some experience and would like to grow along with our business. 

Our requirements are as follows:

 • Positive attitude and willing to learn
 • Comfortable working with others
 • Can communicate in basic English
 • Able to maintain cleanliness of the kitchen

If you are interested, please email [email protected]

 

Salary is negotiable. 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Bun Solo