งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 1,023 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 December 2018
รหัสงาน: AY-289
Housekeeping Supervisor / หัวหน้าแผนกแม่บ้านโรงแรม

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารจัดการความสะอาดของห้องพักและรอบบริเวณโรงแรม
 • ควบคุมตรวจนับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด
 • จัดสรรตารางเวลาการทำงานและวันหยุดของพนักงานในแผนกให้เหมาะสม

คุณสมบัติ

 • มีประสบการงานโรงแรม 1 ปีขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.

สวัสดิการ

 • การอบรมพิเศษ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • ประกันสังคม
 • ค่าทักษะทางภาษาต่างประเทศ

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

บริษัท สมใจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่ 16/70 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทร.098-2854657


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Somjai Property Co.,Ltd.