งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B 129 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 มีนาคม 2563
รหัสงาน: BK-202899
Senior Sales & Marketing Manager: Senior Living, Healthcare

 

Senior Sales & Marketing Manager for Senior Living, focus on health care and medical business  
  • The focus of this position will be to initiate and develop business opportunities
  • Develop new business partners through the development of full range of facilities in the community including medical care, health business that create new revenue streams and contributes to the effectiveness of partners business operations
  • Conduct feasibility study, market survey and process improvement
  • Analyze marketing trends, competitors' activities, and provide inputs for sales and marketing strategies
  • Develop a strategic action plan to ensure achievement of financial and strategic plans, as well as budgeting and forecasting activities
  • Lead the initiative by working closely with all involved parties both internally and externally to ensure all issues are raised and well captured prior to execute
  • Analyze the performance of initiatives launched, as well as monitor our business performance to ensure the competitive positioning in the market.

Requirements for the position will be an undergraduate degree, MBA is preferable with a minimum of ten  years direct experience in real estate in business development with experience in dealing with medical care and health business.

If you are interested and qualified, please send your resume in word format along with your current and expected salary to "APPLY NOW". Only short list candidates will be contacted. Only Thai Nationality.

For additional information, please call 091 829 3564


รายละเอียดงาน:

Oxford Business Consulting Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที