งาน ออกแบบ 1,192 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 เมษายน 2562
รหัสงาน: SP-5001
Design Engineer/วิศวกรออกแบบเครื่องจักร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบเครื่องกล หรือระบบลม หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • ทำรายละเอียด (Spec sheet)เครื่องจักร หรือระบบลม
 • เลือกอุปกรณ์ และวัสดุในการผลิต
 • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในการเลือกอุปกรณ์ และรายละเอียดการใช้งาน

 คุณสมบัติ

 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Computer
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ดี และมองโลกในแง่บวก
 • สามารถเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลอย่างน้อย 2-3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานจันทร์-เสาร์
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ

I.M.E.REVOLUTION CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที