งาน ออกแบบ 1,091 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 December 2018
รหัสงาน: BK-14540
Senior Architect / Interior Designer/สถาปนิก/ออกแบบภายใน

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้ระบบ MS Office, 3DS Max, AutoCad, Photoshop & IIIustrator and Sketch up , V-rey(มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดี)
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ  อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงานและการเรียนรู้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น / ขยัน / มีความรับผิดชอบสูง / มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน:

 • ควบคุมและดูแลการออกแบบสำหรับลูกค้า ทั้งกระบวนการตั้งแต่ออกแบบ - ส่งมอบงานลูกค้า
 • ร่วมเสนอแนวความคิดเห็นและปฎิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนางานออกแบบให้เป็นไปตามแนวความคิดของโครงการ และประสานงานจนกระทั่งส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างสมบูรณ์
 • รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Boonthavorn Solution Co., Ltd.