งาน Financial Services 24 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-97411
Department Manager, Financial Services
Responsibilities:
 • Monitoring billing processes to ensure that bills are paid within required timeframe set by OPD and IPD.
 • Improving deposit ratio for self-pay IPD patients.
 • Supporting the Price Estimation team in finding tools to improve price estimation accuracy.
 • Providing the best service possible for patients in order to increase customer engagement.
 • Handling cases associated with financial problems and complaint issues.
Work Experience:
 • At least 10 years of experience in the finance or hospital field (hospital field is preferable).
 • At least 10 years of management experience in the hospital business.
Required Qualifications:
 • A good leader and good decision maker who can solve problems quickly and is detail oriented.
 • A good role model at work.
 • Have a service mind and be able to improve work.
 • Confident and creative.
 • Fluent in English, both in speaking and writing.
 • Able to solve problems and adjust oneself to all situations appropriately.
 • Computer literate: Microsoft Office.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที