งาน ใน นครราชสีมา 35 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 กันยายน 2563
รหัสงาน: NR-1658
หัวหน้าแผนกขาย( โครงการโคราช) "ด่วน"

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง อายุ35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

รายละเอียดงาน:

 • บริหารงานขายและการโอนได้ตามเป้าหมาย (KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขายในเขตที่รับผิดชอบ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียม Facilities กับทางธนาคารเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้า และสำนักงานใหญ่เพื่อการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้า
 • จัดหาและดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาวะตลาดในเขตประกอบการที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานได้ถูกต้อง และ UPDATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับสายงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Lalin Property Public Company Limited
http://www.lalinproperty.com/
Lalin Property Ltd. (Plc.) was established on 8 September 1988 with the registered capital of 20 million baht. Mr. Taveesak Watcharakkawongse and Mr. Chaiyan Chakarakul are the major shareholders. The company operates property business under the slogan "House built on good intention". Our first project was Lully Ville - a townhouse project, it was constructed on Srinakarin and Thupataemee roads. On Lully Ville project, we built 800 units of townhouses on 88 rai, which valued at 1,100 million baht. To date, the Lully Ville project had entirely been sold out. Through many years of the operation, we, Lalin Property have never discontinued expanding our property business, even in the economic crisis in 1997. In that year, the company initiated a new marketing strategy for property business. We created a “Friend get Friend” project and employed the ”Bank Secured Down Payment” system of Escrow Account to our projects in order to assure the customers of our reliability. Besides, Lalin Property is a leader in applying a takeover strategy to purchase the distressed projects and lands, which are used to secure the NPL at financial institutions. This includes the purchasing of auctioned assets from Financial Sector Restructuring Authority. The takeover strategy enables Lalin Property to continuously expand property projects and increase its sale volume every year. This brings about our competitive operation cost, which provides us enough room to effectively compete with competitors in the current competitive market. On an operational phase, Lalin Property focuses on four major town zones, which are: inner, east, north and south of Bangkok. The company has continuously increased the registered capital to expand its property business. To date, the company bears the paid registered capital of 650 million bath and had been transformed to a public company limited on 3 September 2002.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที