งาน สุขภาพ โภชนาการ ความงาม 279 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-108624
ผู้จัดการแผนกโภชนาการ /ผู้จัดการแผนกโภชนาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ควบคุมการบริการจัดอาหารให้ผู้ป่วยถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยจัดอาหารบำบัดโรคให้ถุกต้องตามคำสั่งแพทย์และความถูกต้องของผู้ป่วย  สอนและให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ป่วย  ให้เกิดความเข้าใจในอาหารที่ได้รับประทาน  ควบคุม  ตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจน จนกระทั้งส่งมอบอาหารผู้ป่วย

  

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาหารและโภชนาการหรือสาขาที่เกียวข้อง หากสำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ในสาขาโภชนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ แผนกโภชนาการในโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาหาร (กำหนดอาหาร) ในธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ หรือธุรกิจในการจัดเตรียมอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบรับรองนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) หรือ Certified Dietitian of Thailand (CDT)ซึ่งขึ้นทะเบียนโดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • มีความสามารถในการทำงานภายในความหลากหลายทางเชื้อชาติได้
 • มีความสนใจในการสร้างสรรค์ รายการอาหาร และระบบการทำงานให้ดีขึ้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน และอ่านได้ดี
 • มีการทำงานที่ยืดหยุ่น และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

Piyavate Hospital Public Company Limited
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ทันสมัยใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจากต่างประเทศที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมีความประสงค์รับบุคลากรทางการแพทย์ร่วมงานดังนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที