งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 1,055 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: RAJ-166
นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์ (ปริญญาโท)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี หรือเภสัชเคมี 

3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวกับงาน SPSS เป็นต้น ได้

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น และมีความรับผิดชอบสูง

5. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์

6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี

7. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันชีวิต

Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที