งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 268 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
28 ธันวาคม 2563
รหัสงาน: BK-257528
Telephone Interviewer (Thai Speaker)

Responsibility:

1.Conduct customer satisfaction survey with respondent through telephone
2.Record all the answer from respondent
3.Briefing and training will be provided
4.Qualified candidates are able to work from home

Requirements:

1. Minimum Diploma or Bachelor's Degree in any field
2. No working experience required
3. Able to speak, read and write in THAI & ENGLISH
4. No fear of communicating with strangers
5. Good in communication skills
6. Detail-oriented and Self-motivated
7. Ability and willingness to comprehend and follow instructions
8. Able to work from Monday to Friday (9am to 6pm)

Benefits:
1. Can work from home in Thailand
2. Preferable Android phone users (Android version 8 and below)
3. Attractive monthly salary: 11,000 - 19,000 Baht

We will call you from Malaysia to arrange an interview if you're shortlisted. Our contact number is start with +603XXXXXXXX.

Please pick up a call.

Thanks.

Job Type: Full-time


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานนอกเวลา, งานสัญญาจ้าง
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการวิจัย ธุรกิจการสำรวจ
 • สถานที่ทำงาน:
  ดอนเมือง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  ไม่มี

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้

Cardas Research & Consulting Sdn. Bhd.
https://www.crcg.com.my/

Cardas Research & Consulting Group (CRCG) is a full-service marketing research, mystery shopping, and database management consulting company with 65 full-time executives, 100+ field researchers, over 25,000 panel members   in the ASEAN countries.  CRCG was founded by Jim Chong in 2001, and includes a team of researchers who share a passion for research and development.

 

Good quality research is dependent on good quality resources. Cardas Research & Consulting Group (CRCG) ensures that every project is executed with the aid of a highly experienced team of dedicated professionals, and by employing the use of the latest state-of-the-art techniques which comply with high quality standards.