งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 1,045 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: PT-2914
Scientist/นักวิทยาศาสตร์ 5 คน

เงินเดือน  15,000+ (ตามประสบการณ์)
รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบ COA ของสินค้าที่จะจัดส่งในแต่ละวัน                                                                            
 • อัพเดทเอกสารรับรองสินค้าและเอกสารอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • ติดต่อตรวจวัดโลหะหนักประจำปีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • จัดทำเอกสารสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001
 • ทำการทดลอง, สรุปผลการทดลองและทำรายงานการทดลองของสินค้า
 • มีประสบการณ์ใน Lab มากกว่า 1 ปี                                                                               
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1  ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน/ส่งเมลล์ ภาษาอังกฤษได้ ,ใช้คอมพิวเตอร์ได้,มีปฏิภาณ ไหวพริบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์,มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดฝึกอบรมประจำปี
 • แบบฟอร์มพนักงา
 • โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพุฒิธาดา ฝ่าย HR  084-453-5332

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

75/43 ม.11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร : 02-908-1970-3 แฟกซ์ : 02-908-1974


รายละเอียดงาน:

Xenon Inter Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที