งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 589 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
11 December 2018
รหัสงาน: BK-12590
Medical Scientist/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริษัทบางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ (www.bccgroup-thailand.com) คือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189/15190 ต้องการหาบุคลากรมาร่วมทีม ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์

ความรับผิดชอบหลักมีดังนี้

 • ปฏิบัติงานในห้องแล็บทางด้าน cytogenetics และ Molecular genetic โดยสิ่งส่งตรวจหลักเป็น น้ำคร่ำและเลือดเพื่อหาความผิดปกติในระดับโครโมโซมและยีน ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Karyotype, QF-PCR, CMA, FISH, RT-PCR และ NGS
 • ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกต่างๆในองค์กรเอง รวมติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อจากภายนอก
 • ทำงานทางด้านเอกสาร การส่งใบรายงานผล การรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ 
 • มีหน้าที่เจาะเลือดคนไข้ (สำหรับผู้สมัครที่มีใบประกอบโรคศิลป์ของเทคนิดการแพทย์เท่านั้น)

คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

 • จบปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความอดทน ทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้ และสามารถเลิกงานดึกได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำแล็บเกี่ยวกับ Cell culture, การจัดเรียงโครโมโซม หรือ Molecular genetics มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการมีดังนี้

 • ค่าตอบแทนมี เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ (ค่าเคส) ค่าใบประกอบ (สำหรับ ทนกพ) ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัส พักร้อน ทีมงานน่ารักและความรู้สึกเหมือนครอบครัว

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Bangkok Cytogenetics Center Co., Ltd.