งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา 414 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: PT-4479
Engineer Manager/Engineer Manager

Engineer Manager

Responsibility

 • Build, manage and motivate engineering team to optimize quality of product and service, and customer satisfaction
 • Develop, validate and maintain a certified in-house service and calibration lab including lab equipment, tools and supplies
 • Proper communicate to the customer for engineering issues
 • Communicate the problem and work with manufacturing for improvement

 

 • Qualifications :
 • Bachelor’s degree in engineering, science or related field.
 • Minimum three (3) years’ experience in management role; engineer management is an advantage.
 • Must be fluent in Thai and English language. Good computer skills.
 • Able to work under pressure. Keen, willing to learn, good teamwork and good personality
 • Knowledge of clean room and related field is an advantage
 • Initiative, able to work independent with minimum supervision.

 

Contact  :  HRD.

Lighthouse Worldwide Solution LTD.

9/13 Moo5, Phaholyotin Rd, Klong 1,

Klong Luang,  Pathumthani 12120, Thailand

Tel (662)902 2722-3

Fax (662)902 2724

www.lighthouseworldwide.co.th

www.golighthouse.com  

 

 

 

 

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Lighthouse Worldwide Solutions Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที