งาน วิศวกรรม 1,054 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 December 2018
รหัสงาน: PC-101
Technician /ช่าง/วิศวกรรมเครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM
 • ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน PM ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส.
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การจัดทำอุปกรณ์ / เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ
 • จัดทำแผนในการเสริมสร้างทักษะความรู้ การตรวจประเมินการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ลดและควบคุมค่าพลังงานที่ใช้ในขบวนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 • อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องเย็น วิศวกรรมเครื่องเย็น วิศวกรรมอื่นๆ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • เข้ากะ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1010 อาคารชินวัตร 3 ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 513 8989 ต่อ 240
แฟกซ์: 02 513 9060
เว็บไซต์: http://www.tfg.co.th


รายละเอียดงาน:

Thai Foods Group Public Company Limited
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tfg.co.th)