งาน วิศวกรรม 1,055 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65591
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (จัดซื้อด้านวิศวกรรม)

Sourcing/Purchase Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งระบบ
 • รายงานผลงานด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและการลดต้นทุนงานก่อสร้าง
 • ประเมินราคาวัสดุก่อสร้างที่ต้องการซื้อ และจัดหาราคากลางวัสดุก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 26-42 ปี (กรณีเพศ
 • ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะในการอ่านแบบ Drawing และใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดตามงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

PTG Energy Public Company Limited

 90 CW Tower, Tower A,

 33rd Floor, Ratchadaphisek Road,

 Huaykwang, Bangkok  10310

 Tel: 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 747

 www.ptgenergy.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  4 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจปิโตรเคมี
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

PTG Energy Public Company Limited
http://www.ptgenergy.co.th/en/

PTG Energy Public Company Limited is a leading of providing high quality ready-made gas under the brand PT. We have been certified by ISO 9001 for the storage and distribution of fuel products (gasoline and diesel) at our Mae Klong Tank Farm. Our Vision is to be the nation’s leading petroleum retail service company. One of our fundamental goals is to create an open and trusting working environment that provides challenging career development opportunities for our employees. We are looking for highly qualified professionals, who are energetic, enthusiastic and passionate to join our team in the following position

 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที