งาน โทรคมนาคม 263 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

24 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88171
Engineer (FTTH, Outside Plant)/วิศวกรรมโทรคมนาคม

รายละเอียดงาน / หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • liaison between the system designers and installation team
  • To install, crimp, lay in-building Ethernet cables and internet system
  • To install in-building electrical works
  • To lay, splice and install fiber optic cable works
  • Maintenance, Troubleshooting

คุณสมบัติ:

  • Male, age 25 – 35 years
  • Able to communicate in English
  • At least 3 years experience of in-building installation and/or fiber network roll out
  • Diploma Certificate, Bachelor degree in Electrical or relevant field
  • Process driving licenses – car and/or bike

รายละเอียดงาน:

ThaiSat Global Limited
https://www.thaisatglobal.com/
TSG Limited (TSG) is regional telecommunication service provider. In Thailand, TSG is satellite service provider, whom granted the 2nd Satellite Operating license in Thailand from NBTC. TSG recently set up new business unit and envision to be enabler of digital services.The Companyis currently developing a data connectivity platform that will accelerate the future adoption of new ICT business use cases such as Internet of Things and Smart Cities. Website: www.thaisatglobal.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที