งาน โทรคมนาคม 265 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65784
Telecom Engineer /วิศวกรโทรคมนาคม

Qualification: 

 • Bachelor's Degree or higher in Telecommunication Engineering, Electronic Engineering, Electrical Engineering or Information Technology.
 • Ability to successfully lead, develop and motivate team and customer.
 • Strong technical skills and the ability to successfully resolve issues.

Job Description: 

 • Supervise and consult to technichian on site about the corrective installation methods
 • ​Leading and controlling Hardware/Software testing and commissioning activity
 • coordinate and support with customer to meet the project schedule
 • Investigate and Analyze to provide solution on Transmission Equipment for Maintenance team and Customer

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต

Aplus Telecom Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที