งาน โทรคมนาคม 242 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: BK-125682
Network Engineer (On Site CATบางรัก)

Network Engineer ประจำโครงการ (On Site CATบางรัก)

 Job Responsibilities:

 • Monitor and Maintain Network System
 • Interact and negotiation with vendors outsource to secured network and serviced
 • Create and Maintain documentation of network configuration
 • Responsible for day-to-day operation issues
 • Troubleshooting on site
 • New graduated are welcome.

Qualifications

 • Male, age 22 - 28 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineer/Computer Science/Information Technology/Telecom/ or related field
 • 0 - 2 years of experience as a network or related role
 • Can work in shifts
 • Knowledge and experience in cisco product, routing switching, isis, bgp, mpls technology, linux, vmware
 • Knowledge and experience Programming in Javascript,Python
 • Good command in English especially communication skill
 • Network certification; CCNA, or related would be an advantage

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Advanced Information Technology Public Company Limited
Advanced Information Technology Public Company Limited   The Professional ICT Solutions Provider   We are mainly aware of the customer’s achievement. We treat our customers as the business partners and we work with the understanding in the customer’s demand. This is our philosophy in working. Our duties are to select the goods and services which are mostly suitable in responding to the customer’s demand of work. That is the reason why we are always reliable by our customers.   “WE ARE NOW CISCO GOLD CERTIFIED PARTNER”
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที