งาน โทรคมนาคม 66 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 กันยายน 2563
รหัสงาน: NR-1653
Area Manager

Responsibilities:

·      Complete the assigned projects within the defined scope and timelines.

 

·      Control site implementation plan , measure and delivery in dedicate region.

 

·        Strictly follow ZTE QEHS Policy, technical requirements, implementation SOP, MOP.

 

·      Inspect the quality of work (done by contractor), Ensure everything is within the construction guidelines.

 

·        Send daily report to line manager - Team Leader for the daily progress, about quality and EHS issues, highlight and suggest in case of any unclear situation or problem.

 

·        Ensure all Subcon’s teams submit and upload reports/photos to ZTE system timely

Requirements:

 

·         Bachelor degree or above in the telecommunications field

 

·         3 - 5 years of direct work experience in a Site Supervisor or Site Engineering for telecommunications field , Experienced in working with sub-contractors, design reviews, quality control and approvals

 

·         Demonstrated experience in people management & Strong written and verbal communication skills. Strong interpersonal skills, Persuasive, encouraging, and motivating.

 

·         Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment is crucial.

 

·         Work in Up Country

 

·         Able to work overtime


รายละเอียดงาน:

ZTE (Thailand) Co., Ltd.
   

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที