งาน โทรคมนาคม 59 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 ตุลาคม 2563
รหัสงาน: BK-257092
Senior NOC-Service Desk (Location : Bang Sue)/Senior NOC-Service Desk (Location : Bang Sue)

Scope of work

  • Monitoring on Network
  • Serve as the first point of contact for Customer’s Network issues over the phone, email.
  • Responding in a timely manner to service issues and requests.
  • Create, Update, Follow up and Close Ticket.
  • Basic verify and forward Ticket to the related team.
  • End day batch job and summarize Fault Report Weekly and Monthly.

รายละเอียดงาน:

CS Loxinfo Public Company Limited
CS Loxinfo, the largest Internet service provider in Thailand, is committed to provide top-quality products and services to facilitate your complete online experiences. We offer a comprehensive range of products to seamlessly fulfill the unique residence, education, and business needs. The high-performing networks of both the satellite and fiber-optic systems support fast access and reliable connectivity across Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที