งาน การตลาด PR 1,693 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146518
Digital Marketing Manager
Job Description
Key Tasks
 • Develop Digital Marketing strategy and plan
 • Manage and execute Digital Marketing, including SMM, SEM, SEO, email marketing, mobile marketing
 • Create marketing campaigns and activities for digital channels, and mobile marketing channels
 • Manage company’s social media and digital assets. Develop content strategy for social media platforms, and supervise the team for execution.
 • Manage company’s online-ordering platform
 • Manage and work with digital agencies and partners
 • Dive into data, analyze, and gain consumer insights
 • Prepare performance analysis reports and make recommendations for corrective modifications
Qualification
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Business, Computer Science, Statistics or related field
 • Proven working experience in Digital Marketing
 • Good knowledge and experiences in Facebook Ads, [email protected], GDN, SMM, SEM, SEO, Email Marketing
 • Strong analytical skills and data-driven thinking
 • Goal-oriented, responsible, self-starter, and team-player
 • Having work experience with digital agency will be an advantage
 • Having work experience in Food & Beverage industry will be an advantage
 • Fluent in English is a must

รายละเอียดงาน:

FENIX FOODS WORLD CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที