งาน การตลาด PR 1,711 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
17 December 2018
รหัสงาน: BK-13778
Assistant Vice President of Marketing /ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

Objective Target

Manage for market analysis and sales situation Setting marketing plan align with target group and project plan or business plan including follow up system.  Take care for marketing activities advertising and promote the project.

Responsibility

- Develop group insurance  through specific partner and sales channel

- Explore marketing and sales activities to improve sales performance

- Create strategy plan to improve sales production and profitability

- Develop business partner and sales channel especially direct A>A, B>B

Specification

- Male/Female , Age 30-40 years.

- Education bachelor’s degree or master degree in marketing or business management.

- 3 – 5 years of working experience in marketing or sales.

- Strong team player working alongside sales and market team.

- Good communication in English.

- Ability to influence and get by-in from the channel distributors.


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจประกันภัย
 • สถานที่ทำงาน:
  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Phillip Life Assurance Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!! ฟิลลิปประกันชีวิต ... หนึ่งในกลุ่มบริษัท ฟิลลิปแคปปิตอล จากประเทศสิงคโปร์  ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่มีความแข็งแกร่ง และเชี่ยวชาญทางการเงินชั้นนำ   ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ ที่มุ่งมั่นในนโยบายของการส่งมอบคุณภาพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีต่อสังคมไทย   บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว   ดังนี้