งาน Communications & Media 88 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กันยายน 2563
รหัสงาน: BK-248963
Content creator and Social media management
Role Description
The person assigned to this role will be responsible for generating content and managing social media. Working closely with the design team, HR team, and Marketing leader to generate the most effective content according to each strategy. Define metrics and optimization.

Role’s Main Activities
● Manage social media accounts: Linkedin Company site, LinkedIn Product Site, Facebook Company Page, Medium account.
● Content creation. Write charming, efficient short-form copy across our social channels. Turn company-wide goals and strategies into punchy campaigns. ○ You will be writing email campaigns, articles, creating infographics, ideate video content, and execute with the team. Analyze and repost news and articles from other sources.
● Community engagement. Generate conversations within our social media.
● Scouting. Be aware of the industry and look for news and related articles that can be shared or analyzed in our own social media.
● Reporting/analysis. Keep track of the metrics and set goals that bring us up and to the right—and, of course, have ideas for how we make them happen.

Secondary tasks that you can be asked to participate in if necessary.
● Strategy. Participate actively in improving the marketing strategy.
● Review product material and help the Business Development team to generate clear communication with customers and prospects.
● Event content creation or material.

Requirements
● High proficiency in the English language. Excellent grammar and vocabulary with written communication.
● Proven ability to structure complicated ideas in English.
● Bachelor’s degree or higher preferably with abroad experience either working or studying in an English speaking country.
● 1+ years of social media experience.
● An elevated creative eye and aesthetic; strong creative vision and skills in photo, video, and design.
● Idea generator—ability to brainstorm new ways to bring the brand to life on social media.
● Passionate about digital innovation and creating high-quality, of-the-moment social content.
● Entrepreneurial spirit—capable of taking initiative and working quickly, efficiently, and strategically with a wide range of internal departments
● Exceptional multi-tasking and time management skills; detail-oriented
● Good to have. Experience with DSLR photography and Adobe Creative Suite

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจไอที
 • สถานที่ทำงาน:
  ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Appman Co., Ltd.
We build not just websites, not just mobile apps, but we build “businesses” by working with people from different fields and professions on many kinds of real world problems, as a team. That is why AppMan team consists of not only IT professionals but also from various backgrounds. We always pursue new opportunities. Providing solution to our clients, creating new values with technologies as well as developing ourselves are what we do everyday.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที