งาน ใน สมุทรสาคร 95 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กันยายน 2563
รหัสงาน: SK-3436
ผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Foods & Pet Treats)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำโปรแกรมการผลิต,ทวนสอบการบันทึก และติดตามข้อมุลการผลิตประจำวัน,วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งติดตามผลการปฎิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนการผลิตและสต๊อคผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เพียงพอ
 • ควบคุมดูแลจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิต


 • คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)
  URGENTLY REQUIRED!!! องค์กรอินเทคค์ กำลังเจริญเติบโต ขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ต้องการผู้ร่วมงาน ที่รักความก้าวหน้า ความท้าท้าย มีศักยภาพและสมรรถภาพสูงมาร่วมงานกับบริษัท
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที