งาน ใน สมุทรสาคร 631 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
08 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: SK-1910
Packaging Developer (Engineering)/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เครื่องกล / อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้าน Metal Packaging อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Design & Develop Packaging อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการ Presentation

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดแผนในการจัดทำโครงงานของแต่ละรูปแบบ
 • คิดค้น และออกแบบผลิตภัณฑ์
 • จัดเตรียมแม่พิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ร่วมเพื่อทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • เตรียมข้อมูลเครื่องจักรแม่พิมพ์ เพื่อการออกแบบ
 • ประสานงานเรื่องการทดลองกับฝ่ายผลิต
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บริหาร

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Royal Can Industries Co., Ltd.
…บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด… URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   ตั้งอยู่ที่ ต.แคราย  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร       เป็นผู้นำด้านการผลิตกระป๋องเปล่าบรรจุอาหารรายใหญ่ของประเทศไทยมากว่า 35 ปี  ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 860 คน   บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย อาทิ  ISO 9001:2008 , OHSAS18001:2007, BRC-IoP, HACCP, GMP และ ISO 50001:2011   ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวนมาก เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที