งาน ใน สมุทรปราการ 3,236 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
20 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสงาน: SP-3265
ผู้จัดฝ่ายจัดซื้อ

ลักษณะงาน

 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • บริหารทีมงานให้ดำเนินการจัดซื้อและรับเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแบบแผน
 • บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อให้้ถูกต้องเป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ประสานงานต่อรองราคาสินค้าและวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ
 • ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานฝ่ายจัดซื้อให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดความถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆ ให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานเป้นไปตามแผนที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หญิง อายุ 30 ปีขึันไป
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 ปีขึัน้ไป 
 • หากมีประสบการณ์การจัดซื้อสินค้าเคมีและ หรือทำงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์,หมึกพิมพ์อุตสหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองได้ดีมาก
 • ซื่อสัตย์ และมีทัศนคติดี Can DO!! ,เก่งคน เก่งงาน  

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  บางบ่อ, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Eternal Sakata Inx Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที