งาน ใน ปราจีนบุรี 26 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
25 กันยายน 2563
รหัสงาน: PC-1517
Factory Manager (Feed Mills)/ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์ (ปราจีนบุรี)

ลักษณะงาน :

 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลโรงงานอาหารสัตว์ให้มีความเป็นระบบ ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
 • กำหนดนโยบายการบริหารโรงงาน แนวทางการปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
 • บริหารจัดการการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด
 • บริหารจัดการทีมงาน การบริหารงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ ,วิศวกรรมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงงาน 15 ปีขึ้นไป และหากเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ เช่น ISO 9001, QCC, TQMเป็นต้น
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ประเมินงาน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Thai Foods Group Public Company Limited
1010 Shinawatra Tower 3, 11th-12th Floor,
Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  15 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
 • สถานที่ทำงาน:
  ปราจีนบุรี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thai Foods Group Public Company Limited
https://www.tfg.co.th/en/home
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tfg.co.th)

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที